Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR XLIII/264/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.264.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.264.18.pdfTreść dokumentu212 kB4842018-04-05 12:17

UCHWAŁA NR XLIII/261/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosppodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.261.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.261.18.pdfTreść dokumentu105 kB1712018-04-05 11:40

UCHWAŁA NR XLIII/260/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.260.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.260.18.pdfTreść dokumentu349 kB1712018-04-05 11:35

UCHWAŁA NR XLIII/259/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.259.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.259.18.pdfTreść dokumentu212 kB1702018-04-05 11:28

UCHWAŁA NR XLIII/258/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.258.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.258.18.pdfTreść dokumentu208 kB1052018-04-05 11:23

UCHWAŁA NR XLIII/257/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.257.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.257.18.pdfTreść dokumentu195 kB1212018-04-05 11:07

UCHWAŁA NR XLIII/256/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.256.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.256.18.pdfTreść dokumentu306 kB1162018-04-05 11:03

UCHWAŁA NR XLII/255/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.255.18.pdf)uchwala-nr_XLII.255.18.pdfTreść dokumentu103 kB1392018-02-22 10:50

UCHWAŁA NR XLII/254/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.254.18.pdf)uchwala-nr_XLII.254.18.pdfTreść dokumentu631 kB1382018-02-22 10:49

UCHWAŁA NR XLII/253/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap II".

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.253.18.pdf)uchwala-nr_XLII.253.18.pdfTreść dokumentu107 kB1282018-02-22 10:47

UCHWAŁA NR XLII/252/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.252.18.pdf)uchwala-nr_XLII.252.18.pdfTreść dokumentu645 kB1862018-02-22 10:43

Podkategorie