Uchwały Rady Gminy 2008 r.

UCHWAŁA NR XIV/75/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poświętne oraz ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkół.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(140).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/75/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Poświętne oraz ustalenia w19 kB502009-01-05 19:56

UCHWAŁA NR XIV/74/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania   zleconego zadania.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(139).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/74/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontar10 kB482009-01-05 19:54

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(130).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/72/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i ścieków. 4 kB522009-01-05 19:51

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(138).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/73/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 4 kB492009-01-05 19:50

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(129).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/71/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w sprawie wykonania zadania publicznego z zakresu oświaty. 4 kB532009-01-05 19:48

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(128).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIII/70/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Poświętne. 6 kB522008-03-03 15:20

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(127).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIII/69/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianę nazw i rodzajów miejscowości na terenie Gminy Poświętne. 15 kB502008-03-03 15:19

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(126).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIII/68/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. 23 kB532008-03-03 15:18

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(125).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XIII/67/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 17 kB522008-03-03 15:17

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(124).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XIII/66/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 10 kB572008-03-03 15:13
Pobierz plik (Za__cznik(2).doc)ZałącznikUCHWAŁA Nr XIII/66/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008. 45 kB502008-03-03 15:13

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(123).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XIII/65/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. 11 kB512008-03-03 15:11
Pobierz plik (Za__cznik.doc)ZałącznikUCHWAŁA Nr XIII/65/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 01 lutego 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. 66 kB622008-03-03 15:11