Uchwały Rady Gminy 2008 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(151).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XV/86/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego dotyczącego Spalsko-Sulejowskiego obszaru Chronionego Krajobrazu 5 kB472009-01-05 20:42

UCHWAŁA NR XV/85/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Poświętnem

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(150).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XV/85/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudniony 5 kB452009-01-05 20:41

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(149).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XV/84/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników administrac 5 kB472009-01-05 20:32

UCHWAŁA NR XV/83/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(148).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XV/83/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionyc5 kB442009-01-05 20:31

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(147).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XV/82/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/128/2000 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ust 4 kB432009-01-05 20:29

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(146).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XV/81/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Poświętne. 6 kB502009-01-05 20:26

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(145).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XV/80/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Poświętne. 4 kB452009-01-05 20:24

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(144).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/79/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008 16 kB462009-01-05 20:10

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(143).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/78/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia uprawnień Wójta Gminy Poświętne do nagrody jubileuszowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok. 11 kB472009-01-05 20:08

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(142).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/77/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 01 lutego 2008 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świa15 kB502009-01-05 20:02

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(141).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIV/76/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/63/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 01 lutego 2008 r. dotyczącej dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 4 kB452009-01-05 19:57