Uchwały Rady Gminy 2008 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(69).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/108/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 listopada 2008 r w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Poświętne” 32 kB652009-01-06 10:45

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(170).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/107/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 listopada 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży działki nr 388/2 o pow. 0,1367 ha położonej w obrębie miejscowości Poświętne. 4 kB582009-01-06 10:44

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(169).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/106/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 listopada 2008 r w sprawie przyjęcia na 2009 rok Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Pośw 16 kB582009-01-06 10:41

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(68).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/105/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 listopada 2008 r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 50 kB612009-01-05 22:50

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(168).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/104/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy darowizny działki nr 740 i 741 położonej w obrębie miejscowości Mysiakowiec. 4 kB622009-01-05 22:44

UCHWAŁA NR XVI/103/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/148/2001 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla ustalenia wielkości wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(167).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/103/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/148/2001 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jedn8 kB582009-01-05 22:38

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(166).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/102/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/90 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 4 kB612009-01-05 22:33

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(165).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/101/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2008 roku. 34 kB602009-01-05 22:16

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(67).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/100/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej przez miejscowość Anielin 21 kB602009-01-05 21:59

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(164).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/99/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Tradycja, Kultura, Rozwój” 9 kB612009-01-05 21:57

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(163).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVI/98/08 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2008 roku w sprawie przyznania Wójtowi Gminy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z kadencji 2002-2006.9 kB622009-01-05 21:53