Uchwały Rady Gminy 2006 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(51).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXXII/174/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne”. 56 kB742006-05-02 14:25

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(50).rtf)Tekst uchwałyUchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 40 kB642006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(2).xls)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 22 kB642006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(2).xls)Załącznik Nr 2Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 18 kB712006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(4).xls)Załącznik Nr 3Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 9 kB682006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4(4).xls)Załącznik Nr 4Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 12 kB682006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5(2).xls)Załącznik Nr 5Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 27 kB652006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6(2).xls)Załącznik nr 6Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 26 kB642006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7(2).xls)Załącznik nr 7Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 11 kB572006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_8(2).xls)Załącznik Nr 8Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 14 kB672006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_9(2).doc)Załącznik Nr 9Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 10 kB622006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_10(2).doc)Załącznik Nr 10Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 42 kB622006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_11(2).xls)Załącznik Nr 11Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 11 kB652006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_12(2).xls)Załącznik Nr 12Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 9 kB642006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_13(2).xls)Załącznik Nr 13Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 11 kB582006-05-02 14:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_14(2).xls)Załącznik Nr 14Uchwała Nr XXXII/173/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2006 roku. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2006 rok. 11 kB592006-05-02 14:11
UCHWAŁA NR XXXI/172/06
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 24 lutego 2006 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki nr 246
o pow. 0,34 ha  położonej w obrębie wsi Brudzewice Kolonia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 a  ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153 poz.1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje :

§ 1.  Wyraża się zgodę na nabycie dla Gminy Poświętne w formie darowizny, niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 246 o powierzchni 0,34 ha, położonej w obrębie wsi Brudzewice Kolonia od Pana Tadeusza Barula – właściciela działki.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(49).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXXI/171/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 13 kB642010-12-24 12:26
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(14).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA Nr XXXI/171/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 82 kB642006-04-25 11:58

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(48).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXXI/170/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w Zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 14 kB662006-04-25 11:56

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(47).rtf)Tekst uchwałyUchwała nr XXXI/169/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne 77 kB632006-04-25 11:55

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(46).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXXI/168/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne 15 kB632006-04-25 11:52
Pobierz plik (Za__cznik_do_uchwa_y.rtf)Załącznik do uchwałyUCHWAŁA NR XXXI/168/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne 113 kB722006-04-25 11:52

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(45).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXX/167/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy. 12 kB672006-02-10 16:13

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(44).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXX/166/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne 14 kB722006-02-10 16:12

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(43).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXX/165/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok. 5 kB692006-02-10 16:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(13).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXX/165/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok. 38 kB702006-02-10 16:11

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(42).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXX/164/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2006 rok. 5 kB742006-02-10 16:09
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(12).rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXX/164/06 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2006 rok. 51 kB702006-02-10 16:09