Uchwały Rady Gminy 2004 r.

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/84/04
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/73/03 Rady Gminy Poświętne
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(28).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/84/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/73/03 Rady Gminy Poświętnew sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne 39 kB802005-03-17 15:19

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/83/04
w sprawie: ustalenia planu pracy
Rady Gminy Poświętne na 2004 rok
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(27).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/83/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2004 rok 10 kB842005-03-17 15:15
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Plan_pracy_Rady_Gminy_Po_wi_tne_na_2004_rok.doc)Załącznik Nr 1 Plan pracy Rady Gminy Poświętne na 2004 rokUchwała Nr XIV/83/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2004 rok 16 kB842005-03-17 15:15

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/82/04
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych Rady Gminy
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(26).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/82/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy 10 kB802005-03-17 15:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Plan_pracy_Komisji_O_wiaty__Kultury__Zdrowia_i_Spraw_Socjalnych_n)Załącznik Nr 1 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych nUchwała Nr XIV/82/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy 18 kB822005-03-17 15:12
Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/81/04
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej
i Rolnictwa Rady Gminy
Data podjęcia aktu: 2004.02.24
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(25).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/81/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy 10 kB842005-03-17 15:09
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Plan_pracy_Komisji_Bud_etowo_Gospodarzcej_i_Rolnictwa_na_2004_rok)Załącznik Nr 1 Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarzcej i Rolnictwa na 2004 rokUchwała Nr XIV/81/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy 19 kB842005-03-17 15:09

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/80/04
w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(24).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/80/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy10 kB792005-03-17 15:07
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Plan_pracy_Komisji_Rewizyjnej_na_2004_rok.doc)Załącznik Nr 1 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rokUchwała Nr XIV/80/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy18 kB822005-03-17 15:07

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/79/04
w sprawie: obniżenia wysokości wskaźnika procentowego
dla obliczenia dodatku mieszkaniowego
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(23).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/79/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla obliczenia dodatku mieszkaniowego11 kB882005-03-17 15:05

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/78/04
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7_Plan_przychod_w_Gminnego_Funduszu_Ochrony__rodowiska_i_Dospodarki)Załącznik Nr 7 Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i DospodarkiUchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200420 kB882010-12-15 21:43
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(22).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 41 kB832005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Plan_dochod_w_bud_etu_gminy.xls)Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu gminyUchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 25 kB882005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_Plan_wydatk_w_bud_etu_gminy_Po_wi_tne.xls)Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy PoświętneUchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 31 kB782005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Plan_Finansowo___rzeczowy__rodk_w_specjalnych.doc)Załącznik Nr 3 Plan Finansowo - rzeczowy środków specjalnychUchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 30 kB812005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_Plan_dochod_w_i_wydatk_w_z_tytu_u_wydawania_zezwole__na_sprzeda__)Załącznik Nr 4 Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż Uchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200421 kB872005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5_Plan_dochod_w_z_zakresu_administracji_rz_dowej_na_rok_2004_.doc)Załącznik Nr 5 Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na rok 2004 Uchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200443 kB862005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5a_Plan_wydatk_w_z_zakresu_administracji_rz_dowej_na_rok_2004_.doc)Załącznik Nr 5a Plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2004 Uchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200426 kB872005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6_Wykaz_planowanych_zada__inwestycyjnych_na_lata_2004_2006.doc)Załącznik Nr 6 Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006Uchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200457 kB842005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_8_Plan_dotacji_dla_zak__du_bud_etowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w)Załącznik Nr 8 Plan dotacji dla zakłądu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych wUchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200429 kB812005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr9_Plan_przychod_w_i_rozchod_w_zak_adu_bud_etowego__Zak_ad_Us_ug_Komu)Załącznik Nr9 Plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego- Zakład Usług KomuUchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200421 kB832005-03-17 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_10_Przychody_i_rozchody_budzetu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2004.doc)Załącznik Nr 10 Przychody i rozchody budzetu Gminy Poświętne na rok 2004Uchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200420 kB812005-03-17 14:52
Pobierz plik (Prognoza_d_ugu_na_rok_2004.doc)Prognoza długu na rok 2004Uchwała Nr XIV/78/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 200437 kB842005-03-17 14:52

Autor: Rada Gminy
Numer: XIV/77/04
w sprawie: ustalenie wysokości dodatku specjalnego
dla Wójta Gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2004.02.24

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(21).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIV/77/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: ustalenie wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Poświętne 11 kB862005-03-17 14:50