Uchwały Rady Gminy 2004 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(39).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XVIII/106/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki organizacyjnej. 28 kB502005-04-12 10:35

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(38).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XVIII/105/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie zmiany uchwały Nr XII/71/03 Rady Gminy Poświętne w sprawie 30 kB502005-04-12 10:33

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(37).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XVIII/104/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/96/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświetnem 30 kB832005-04-12 10:32

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(36).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVIII/103/04 z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/04 Rady Gminy Poświętne 28 kB482005-04-11 17:54

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(35).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 22 kB512005-04-11 17:52
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(6).doc)Zmiany w planie wydatkówUCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku88 kB502005-04-11 17:52
Pobierz plik (WYKAZ_PLANOWANYCH_ZADA__INWESTYCYJNYCH_NA_LATA_2004_2006.doc)WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2004-2006UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku78 kB502005-04-11 17:52
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_dochod_w(2).doc)Zmiany w planie dochodówUCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku32 kB522005-04-11 17:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_(4).doc)Załącznik Nr 4 UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku48 kB542005-04-11 17:52
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2004.doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2004UCHWAŁA NR XVIII/102/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku22 kB452005-04-11 17:52

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(17).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XVIII/101/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjętych w gminie zasadach zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów. 3 kB522005-04-11 17:50

Autor: Rada Gminy
Numer: XVII/100/04
w sprawie: uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Poświętne
na lata 2004-2006.
Data podjęcia aktu: 2004.06.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(34).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XVII/100/04 z dnia 2004.06. w sprawie: uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Poświętne na lata 2004-2006. 26 kB522005-03-18 15:08
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Program_rozwoju_lokalnego_na_lata_2004___2006_Gminy_Po_wi_tne.pdf)Załącznik Nr 1 Program rozwoju lokalnego na lata 2004 - 2006 Gminy PoświętneUchwała Nr XVII/100/04 z dnia 2004.06. w sprawie: uchwalenia planu rozwoju lokalnego Gminy Poświętne na lata 2004-2006. 213 kB882005-03-18 15:08

Autor: Rada Gminy
Numer: XVII/99/04
w sprawie: wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy Poświętne.
Data podjęcia aktu: 2004.06.18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y_.doc)Tekst uchwałyUchwała Nr zXVII/99/04 dnia 2004.06.18 w sprawie: wskazania banku prowadzącego obsługę bankową gminy Poświętne. 26 kB552005-03-18 15:02

Autor: Rada Gminy
Numer: XVII/98/04
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne
Data podjęcia aktu: 2004.06.18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(11).pdf)Tekst uchwałyUchwała Nr XVII/98/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Poświętne 60 kB542005-03-18 15:00

Autor: Rada Gminy
Numer: XVII/97/04
w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku
Data podjęcia aktu: 2004.06.18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(33).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XVII/97/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 20 kB512005-03-18 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_nr_1_Zmiany_w_planie_dochod_w.doc)Załącznik nr 1 Zmiany w planie dochodówUchwała Nr XVII/97/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 34 kB532005-03-18 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_Zmiany_w_planie_wydatk_w.doc)Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatkówUchwała Nr XVII/97/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 47 kB522005-03-18 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2004(2).doc)Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2004Uchwała Nr XVII/97/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 20 kB492005-03-18 14:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_WYKAZ_PLANOWANYCH_ZADA__INWESTYCYJNYCH_NA_LATA_2004_2006(2).doc)Załącznik Nr 4 WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2004-2006Uchwała Nr XVII/97/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 75 kB562005-03-18 14:52

Autor: Rada Gminy
Numer: XVII/96/04
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
Data podjęcia aktu: 2004.06.18

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(32).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XVII/96/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem 44 kB452005-03-18 11:32
Pobierz plik (Statut_Gminnego_O_rodka_Pomocy_Spo_ecznej_w_Po_wi_tnem.doc)Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PoświętnemUchwała Nr XVII/96/04 z dnia 2004.06.18 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem 44 kB462005-03-18 11:32