Uchwały Rady Gminy 2004 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(50).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/117/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 67 kB922005-04-12 11:34

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(49).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XX/116/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia na 2005 rok Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Poświętne 29 kB792005-04-12 11:30
Pobierz plik (PROGRAM_WSP__PRACY_SAMORZ_DU_GMINY_PO_WI_TNE_Z_ORGANIZACJAMI_POZARZ_DOWYMI__.doc)PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY POŚWIĘTNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI UCHWAŁA Nr XX/116/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia na 2005 rok Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Poświętne 37 kB862005-04-12 11:30

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(48).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/115/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania stałych odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina. 31 kB882005-04-12 11:22

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(47).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/114/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia górnej stawki opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie gminy Poświętne 31 kB852005-04-12 11:20

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(46).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/113/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 28 kB882005-04-12 11:18

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Uchwałą Nr 34/115/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r stwierdziło nieważność UCHWAŁY NR XX/112/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(45).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 34 kB862005-04-12 11:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(9).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 29 kB892005-04-12 11:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(8).doc)Załącznik Nr 2UCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 29 kB842005-04-12 11:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(8).doc)Załącznik nr 3UCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 26 kB792005-04-12 11:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_(5).doc)Załącznik Nr 4UCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 31 kB812005-04-12 11:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5(3).doc)Załącznik Nr 5UCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 26 kB872005-04-12 11:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6.doc)Załącznik Nr 6UCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 34 kB852005-04-12 11:11
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7.doc)Załącznik nr 7UCHWAŁA NR XX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 28 kB892005-04-12 11:11

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(44).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/111/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok. 38 kB832005-04-12 11:04

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(42).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIX/109/04 z dnia 18 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych. 29 kB912005-04-12 10:46

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(41).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIX/108/04 z dnia 18 października 2004 roku w sprawie dopłaty do udziału w Opoczyńskim Rynku Rolnym 27 kB882005-04-12 10:45

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(40).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XIX/107/04 z dnia 18 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Poświętne a Powiatem Opoczyńskim dotyczącego finansowania robót modernizacyjnych w ciągu drogi powiatowej. 8 kB882005-04-12 10:43

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(43).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku 27 kB842005-04-12 10:38
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(7).doc)Zmiany w planie wydatkówUchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku 50 kB862005-04-12 10:38
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_dochod_w(3).doc)Zmiany w planie dochodówUchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku 28 kB752005-04-12 10:38
Pobierz plik (WYKAZ_PLANOWANYCH_ZADA__INWESTYCYJNYCH_NA_LATA_2004_2006(2).doc)WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2004-2006Uchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku 107 kB882005-04-12 10:38
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2004(2).doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2004Uchwała Nr XIX/110/04 z dnia 18 października 2004 r w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym 2004 roku 27 kB842005-04-12 10:38