Uchwały Rady Gminy 2004 r.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(55).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 35 kB1282005-04-12 15:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(10).doc)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 29 kB1282005-04-12 15:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(9).doc)Załącznik Nr 2UCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 43 kB1422005-04-12 15:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(9).doc)Załącznik Nr 3UCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 26 kB1372005-04-12 15:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_(6).doc)Załącznik Nr 4UCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 30 kB1312005-04-12 15:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5(4).doc)Załącznik Nr 5UCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 26 kB1332005-04-12 15:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6(2).doc)Załącznik nr 6UCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 35 kB1322005-04-12 15:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7(2).doc)Załącznik nr 7UCHWAŁA NR XXI/128/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok. 28 kB1302005-04-12 15:13

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(54).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 64 kB1282005-04-12 12:12
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_dochod_w(5).doc)Zmiany w planie dochodówUCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 29 kB1262005-04-12 12:12
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(9).doc)Zmiany w planie wydatkówUCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 119 kB1772005-04-12 12:12
Pobierz plik (DZIA__900_Gospodarka_Komunalna_i_Ochrona__rodowiska_ROZDZIA__90017___Zak_ad_Gosp)DZIAŁ 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ROZDZIAŁ 90017 - Zakład GospUCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 20 kB1252005-04-12 12:12
Pobierz plik (DZIA__801_O_wiata_i_Wychowanie_ROZDZIA__80101___Szko_y_Podstawowe.doc)DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie ROZDZIAŁ 80101 - Szkoły PodstawoweUCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 20 kB1252005-04-12 12:12
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2004(4).doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2004UCHWAŁA NR XXI/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2004 roku 22 kB1222005-04-12 12:12

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(23).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXI/126/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem. 8 kB1272005-04-12 12:08
Pobierz plik (STATUT__GMINNEJ__BIBLIOTEKI__PUBLICZNEJ_W__PO_WI_TNEM.rtf)STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNEMUCHWAŁA Nr XXI/126/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem. 25 kB1292005-04-12 12:08

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(22).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXI/125/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. 6 kB1252005-04-12 12:06
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_.rtf)Załącznik Nr 1UCHWAŁA NR XXI/125/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne. 15 kB1262005-04-12 12:06

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(21).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XXI/124/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie dla Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziennie – Poświętnem. 9 kB1372005-04-12 12:04

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(20).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXI/123/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Poświętne. 13 kB1322005-04-12 12:02

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(19).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXI/122/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”. 9 kB1322005-04-12 11:57

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(18).rtf)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XXI/121/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Poświętne o Powiatem Opoczyńskim dotyczącego finansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego. 14 kB1332005-04-12 11:55

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(53).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku. 30 kB1322005-04-12 11:39
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_dochod_w(4).doc)Zmiany w planie dochodówUCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku. 53 kB1262005-04-12 11:39
Pobierz plik (Zmiany_w_planie_wydatk_w(8).doc)Zmiany w planie wydatkówUCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku. 51 kB1352005-04-12 11:39
Pobierz plik (Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2004(3).doc)Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2004UCHWAŁA NR XX/120/04 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczyni 2004 roku. 28 kB1352005-04-12 11:39

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(52).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XX/119/04 dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy. 28 kB1402005-04-12 11:38

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(51).doc)Tekst uchwałyUCHWAŁA Nr XX/118/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświetne. 30 kB1252005-04-12 11:36