Uchwały Rady Gminy 2003 r.

Autor: Rada Gminy
Numer: VIII/41/03
w sprawie:uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Poświętne.
Data podjęcia aktu: 2003.04.25

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(42).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VIII/41/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne. 11 kB952005-03-17 09:36

Autor: Rada Gminy
Numer: VIII/40/03
w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Data podjęcia aktu: 2003.04.25

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(41).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VIII/40/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 11 kB1022005-03-17 09:34

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/39/03
w sprawie:zbycia w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne, położonej we wsi Brudzewice oznaczonej nr działki 563 o pow. 0,09 ha.
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(40).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/39/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:zbycia w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne, położonej we wsi Brudzewice oznaczonej nr działki 563 o pow. 0,09 ha.11 kB972005-03-17 09:26

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/38/03
w sprawie:ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2003 rok.
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(39).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/38/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2003 rok. 11 kB962005-03-17 09:23
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_VII_38_03.doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr VII/38/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:ustalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2003 rok. 29 kB972005-03-17 09:23

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/37/03
w sprawie:ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(38).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/37/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy 11 kB962005-03-17 09:19
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_VII_37_03.doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr VII/37/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy 37 kB892005-03-17 09:19

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/36/03
w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (tekst_uchwa_y(37).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 27 kB942005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03.xls)Załącznik Nr 1Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 28 kB922005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_wydatk_w_bud_etu_gminy.xls)Załącznik Nr 2Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 30 kB952005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_finansowo___rzeczowy__rodk_w_specjal)Załącznik nr 3Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 19 kB932005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_Plan_dochod_w_i_wydatk_w_z_tytu_u_wydawania_zezwole__na_sprzeda__)Załącznik Nr 4Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 21 kB962005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_dochod_w_z_zakresu_administracji_rz_)Załącznik Nr 5Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 26 kB992005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5a_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_wydatk_w_z_zakresu_administracji_rz)Załącznik Nr 5aUchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 30 kB962005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6__Plan_finansowo___rzeczowy_z_zakresu_administracji_rz_dowej_na_za)Załącznik Nr 6Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 21 kB882005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7_Plan_przychod_w_Gminnego_Funduszu_Ochrony__rodowiska_i_Gospodarki)Załącznik Nr 7Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 20 kB902005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_8_Plan_dotacji_dla_zak_adu_bud_etowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w)Załącznik Nr 8Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 19 kB922005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_9_Plan_przychod_w_i_rozchod_w_Zak_adu_Bud_etowego_na_rok_2003__Zak_)Załącznik Nr 9Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 21 kB942005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_10_Przychody_i_Rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok.doc)Załącznik Nr 10Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 20 kB932005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_11_Wykaz_zada__inwestycyjnych_realizowanych_w_roku_2003.doc)Załącznik Nr 11Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 19 kB932005-03-16 11:02
Pobierz plik (Zestawienie_wydatk_w_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok.xls)Zestawienie wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2003 rokUchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 17 kB882005-03-16 11:02
Pobierz plik (Zestawienie_dochod_w_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok_.xls)Zestawienie dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2003 rok Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 16 kB962005-03-16 11:02

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/35/03
w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Data podjęcia aktu: 2003.03.21


Uchwała straciła moc na podstawie Uchwały Rady Gminy Poświętne
Nr VIII/43/03 z dnia 25.04.2002

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (teskt_za__cznika.doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr VII/35/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok. 47 kB862005-03-16 11:00
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(36).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/35/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok. 20 kB962005-03-16 10:59

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/34/03
w sprawie:dopłaty dla odbiorców wody i ścieków
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(34).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/34/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:dopłaty dla odbiorców wody i ścieków 20 kB992005-03-16 10:57

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/34/03
w sprawie:dopłaty dla odbiorców wody i ścieków
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(35).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/34/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:dopłaty dla odbiorców wody i ścieków 20 kB932005-03-16 10:57

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/33/03
w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(33).doc)Tekst uchwałyUchwały Nr VII/33/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 20 kB932005-03-16 10:56

Autor: Rada Gminy
Numer: VI/32/03
w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Poświętne.
Data podjęcia aktu: 2003.02.28

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Teskt_uchwa_y(3).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VI/32/03 z dnia 2003.02.28 w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Poświętne 11 kB882005-03-16 10:53