Uchwały Rady Gminy 2003 r.

Autor: Rada Gminy
Numer:X/54/03
w sprawie: zmian w uchwale Nr VIII/43/03 z
dnia 25 kwietnia 2003 dotyczącej
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(53).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/54/03 z dnia 2003.08.19 zmian w uchwale Nr VIII/43/03 z dnia 25 kwietnia 2003 dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok. 33 kB992005-03-17 11:36

Autor: Rada Gminy
Numer:X/53/03
w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(52).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 25 kB952005-03-17 11:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Zmiany_w_planach_dochod_w.doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 26 kB982005-03-17 11:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_Zmiany_w_planie_wydatk_w.doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 33 kB962005-03-17 11:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2003.doc)Załącznik Nr 3Uchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 20 kB892005-03-17 11:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_Plan_Programu_Inwestycyjnegona_lata_2003_2004_dla_Gminy_Po_wi_tne)Załącznik Nr 4Uchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 25 kB902005-03-17 11:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5_Plan_przychod_w.doc)Załącznik Nr 5Uchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 23 kB942005-03-17 11:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6_Plan_dotacji_dla_zak_ady_bud_etowego__Zak_adu_Us_ug_Komunalnych_w)Załącznik Nr 6Uchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 21 kB902005-03-17 11:12
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7_Przychody_i_wydatki_Zak_adu_Bud_etowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnyc)Załącznik Nr 7Uchwała Nr X/53/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku. 19 kB862005-03-17 11:12

Autor: Rada Gminy
Numer:X/52/03
w sprawie: zasad nabycia nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie wsi Stefanów.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(51).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/52/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zasad nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Stefanów. 21 kB1162005-03-17 10:22

Autor: Rada Gminy
Numer:X/51/03
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od prywatnych właścicieli
w formie kupna, działek położonych w obrębie wsi
Gapinin Kolonia o powierzchni ogólnej 0,37 ha.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(50).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/51/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie od prywatnych właścicieliw formie kupna, działek położonych w obrębie wsi Gapinin Kolonia o powierzchni ogólnej 0,37 ha. 20 kB962005-03-17 10:20

Autor: Rada Gminy
Numer:X/50/03
w sprawie: zbycia w drodze przetargu działek budowlanych,
położonych w obrębie wsi Małoszyce, stanowiących własność
gminy Poświętne, o powierzchni ogólnej 0,8189 ha.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(49).doc)Tekst uchwałyuchwała Nr X/50/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zbycia w drodze przetargu działek budowlanych, położonych w obrębie wsi Małoszyce, stanowiących własnośćgminy Poświętne, o powierzchni ogólnej 0,8189 ha. 24 kB932005-03-17 10:17
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_X_50_03.doc)Załącznik Nr 1uchwała Nr X/50/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zbycia w drodze przetargu działek budowlanych, położonych w obrębie wsi Małoszyce, stanowiących własnośćgminy Poświętne, o powierzchni ogólnej 0,8189 ha. 24 kB1142005-03-17 10:17

Autor: Rada Gminy
Numer:X/48/03
w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Poświętne.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(48).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/48/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: przyjęcia Statutu Gminy Poświętne. 20 kB902005-03-17 10:00

Autor: Rada Gminy
Numer:X/47/03
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(47).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/47/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników20 kB942005-03-17 09:58

Autor: Rada Gminy
Numer: IX/46/03
w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r
Data podjęcia aktu: 2003.05.20

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(46).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr IX/46/03 z dnia 2003.05.20 w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r 20 kB952005-03-17 09:53
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_IX_46_03_Zmiany_w_planie_dochod_w.doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr IX/46/03 z dnia 2003.05.20 w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r 11 kB902005-03-17 09:53
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_do_uchwa_y_Nr_IX_46_Zmiany_w_planie_wydatk_w.doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr IX/46/03 z dnia 2003.05.20 w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r 11 kB1062005-03-17 09:53
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_do_uchwa_y_Nr_IX_46_03_Przychody_i_rozchody_bud_etu_gminy_Po_wi_t)Załącznik Nr 3Uchwała Nr IX/46/03 z dnia 2003.05.20 w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r 11 kB902005-03-17 09:53

Autor: Rada Gminy
Numer: VIII/45/03
w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r
Data podjęcia aktu: 2003.04.25

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(45).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VIII/45/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r 21 kB912005-03-17 09:48
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_VIII_45_03_Zmiany_w_planie_dochod_w.doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr VIII/45/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r 11 kB1012005-03-17 09:48
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_do_uchwa_y_Nr_VIII_45_03_Zmiany_w_planie_wydatk_w.doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr VIII/45/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 r 11 kB962005-03-17 09:48

Autor: Rada Gminy
Numer: VIII/43/03
w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2003 rok.
Data podjęcia aktu: 2003.04.25

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(44).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VIII/43/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok 11 kB1052005-03-17 09:43
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_VIII_43_03.doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr VIII/43/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok 11 kB992005-03-17 09:43

Autor: Rada Gminy
Numer: VIII/42/03
w sprawie:przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poświętnem w 2002 roku.
Data podjęcia aktu: 2003.04.25

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(43).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VIII/42/03 z dnia 2003.04.25 w sprawie:przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem w 2002 roku. 11 kB1022005-03-17 09:41