Uchwały Rady Gminy 2003 r.

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/65/03
w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(64).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/65/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. 30 kB962005-03-17 13:47

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/64/03
w sprawie: Powołania Sekretarza Gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(63).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/64/03z dnia 2003.10.29 w sprawie: Powołania Sekretarza Gminy Poświętne 25 kB952005-03-17 12:00

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/63/03
w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(62).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/63/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: odwołania Sekretarza Gminy Poświętne 26 kB1172005-03-17 11:58

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/62/03
w sprawie: zbycia w drodze przetargu działki
położonej w obrębie wsi Gapini Kolonia, stanowiącej własność
Gminy Poświętne, oznaczonej numerem 47 o pow. 0,18 ha
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(61).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/62/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: zbycia w drodze przetargu działki położonej w obrębie wsi Gapini Kolonia, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem 47 o pow. 0,18 ha 19 kB972005-03-17 11:57

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/61/03
w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(60).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/61/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 21 kB922005-03-17 11:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Zmiany_w_planie_dochod_w.doc)Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodówUchwała Nr XI/61/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 23 kB902005-03-17 11:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_Zmiany_w_planie_wydatk_w(2).doc)Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatkówUchwała Nr XI/61/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 27 kB842005-03-17 11:52
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2003_.doc)Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na rok 2003 Uchwała Nr XI/61/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 20 kB902005-03-17 11:52

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/60/03
w sprawie: zmian w statutach sołect
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(59).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/60/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: zmian w statutach sołect 26 kB882005-03-17 11:50

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/59/03
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Pośwwiętne
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(58).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/59/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: zmian w Statucie Gminy Pośwwiętne 16 kB982005-03-17 11:49

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/58/03
w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(57).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/58/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie 20 kB1052005-03-17 11:47

Autor: Rada Gminy
Numer:XI/57/03
w sprawie: gopodarowania odpadmi stałymi
Data podjęcia aktu: 2003.10.29

Uchwała straciła moc na podstawie uchwały Rady Gminy  Poświetne Nr XII/69/03 z dnia 29 października 2003 roku  w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/57/03 Rady Gminy Poświetne z dnia 29 października 2003 rok

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(56).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XI/57/03 z dnia 2003.10.29 w sprawie: gopodarowania odpadmi stałymi 20 kB852005-03-17 11:46

Autor: Rada Gminy
Numer:X/56/03
w sprawie: zmiany uchwały nr VI1/39/03 Rady Gminy Poświętne
z dnia 21 marca 2003 roku dotyczącej zbycia w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne,
położonej we wsi Brudzewice, oznaczonej numerem działki 563 o
powierzchni 0,09 ha.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(55).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/56/03 z dnia 2003.08.19 w sprawie: zmiany uchwały nr VI1/39/03 Rady Gminy Poświętnez dnia 21 marca 2003 roku dotyczącej zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne, położonej we wsi Brudzewice, 25 kB1222005-03-17 11:42

Autor: Rada Gminy
Numer:X/55/03
w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/41/03
Rady Gminy Poświętne z dnia 25 kwietnia 2003 roku,
dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Poświętne.
Data podjęcia aktu: 2003.08.19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(54).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr X/55/03 z dnia 2003.08.19 zmiany uchwały Nr VIII/41/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 kwietnia 2003 roku, dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne. 11 kB852005-03-17 11:38
Pobierz plik (Regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania___iek_w_obowi_zuj_cy_na_obszarze_GMI)Regulamin dostarczania wody i odprowadzania śćiekówUchwała Nr X/55/03 z dnia 2003.08.19 zmiany uchwały Nr VIII/41/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 kwietnia 2003 roku, dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne. 96 kB852005-03-17 11:38