Drukuj

Autor: Rada Gminy
Numer:XIII/75/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne
zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/189/2002 Rady Gminy Poświętne
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
Data podjęcia aktu: 2003.12.30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(74).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIII/75/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne zatwierdzonego uchwałą XXVIII/189/2002 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 kwietnia 2002 r.20 kB1472005-03-17 14:34
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Gminy
Odsłony: 692