Drukuj

Autor: Rada Gminy
Numer: VII/36/03
w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003
Data podjęcia aktu: 2003.03.21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (tekst_uchwa_y(37).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 27 kB932005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03.xls)Załącznik Nr 1Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 28 kB912005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_wydatk_w_bud_etu_gminy.xls)Załącznik Nr 2Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 30 kB952005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_finansowo___rzeczowy__rodk_w_specjal)Załącznik nr 3Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 19 kB922005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_Plan_dochod_w_i_wydatk_w_z_tytu_u_wydawania_zezwole__na_sprzeda__)Załącznik Nr 4Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 21 kB962005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_dochod_w_z_zakresu_administracji_rz_)Załącznik Nr 5Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 26 kB972005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5a_do_uchwa_y_Nr_VII_36_03_Plan_wydatk_w_z_zakresu_administracji_rz)Załącznik Nr 5aUchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 30 kB942005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6__Plan_finansowo___rzeczowy_z_zakresu_administracji_rz_dowej_na_za)Załącznik Nr 6Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 21 kB852005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7_Plan_przychod_w_Gminnego_Funduszu_Ochrony__rodowiska_i_Gospodarki)Załącznik Nr 7Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 20 kB882005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_8_Plan_dotacji_dla_zak_adu_bud_etowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w)Załącznik Nr 8Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 19 kB912005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_9_Plan_przychod_w_i_rozchod_w_Zak_adu_Bud_etowego_na_rok_2003__Zak_)Załącznik Nr 9Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 21 kB922005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_10_Przychody_i_Rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok.doc)Załącznik Nr 10Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 20 kB912005-03-16 11:02
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_11_Wykaz_zada__inwestycyjnych_realizowanych_w_roku_2003.doc)Załącznik Nr 11Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 19 kB922005-03-16 11:02
Pobierz plik (Zestawienie_wydatk_w_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok.xls)Zestawienie wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2003 rokUchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 17 kB872005-03-16 11:02
Pobierz plik (Zestawienie_dochod_w_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok_.xls)Zestawienie dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2003 rok Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 2003.03.21 w sprawie:uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 16 kB952005-03-16 11:02
Nadrzędna kategoria: Uchwały Rady Gminy
Odsłony: 226