Uchwały Rady Gminy 2003 r.

Autor: Rada Gminy
Numer:XIII/76/03
w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku
Data podjęcia aktu: 2003.12.30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(75).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIII/76/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 21 kB1342005-03-17 14:36
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Zmiany_w_planie_dochod_w(3).doc)Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodówUchwała Nr XIII/76/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 22 kB1402005-03-17 14:36
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_Zmiany_w_planie_wydatk_w(4).doc)Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatkówUchwała Nr XIII/76/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 40 kB1272005-03-17 14:36
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Przychody_i_rochody_budzetu_Gminy_Po_wi_tne_na_rok_2003.doc)Załącznik Nr 3 Przychody i rochody budzetu Gminy Poświętne na rok 2003Uchwała Nr XIII/76/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 20 kB1352005-03-17 14:36
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4_Plan_dotacji_dla_zak_adu_budzetowego___Zak_ad_Us_ug_Komunalnych_w)Załącznik Nr 4 Plan dotacji dla zakładu budzetowego - Zakład Usług Komunalnych wUchwała Nr XIII/76/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 21 kB1362005-03-17 14:36
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5_Plan_przychod_w_i_rozchod_w_Zak_adu_Budzetowego_na_rok_2003___Zak)Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchodów Zakładu Budzetowego na rok 2003 - ZakUchwała Nr XIII/76/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 26 kB1272005-03-17 14:36

Autor: Rada Gminy
Numer:XIII/75/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne
zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/189/2002 Rady Gminy Poświętne
z dnia 26 kwietnia 2002 r.
Data podjęcia aktu: 2003.12.30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(74).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIII/75/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne zatwierdzonego uchwałą XXVIII/189/2002 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 kwietnia 2002 r.20 kB1662005-03-17 14:34

Autor: Rada Gminy
Numer:XIII/74/03
w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2003.12.30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(73).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIII/74/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu gminy Poświętne 26 kB1242005-03-17 14:28
Pobierz plik (Zasady_wynajmowania_lokali_wchodz_cych_w_sk_ad_mieszkaniowego_zasobu_gminy_Po_wi)Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminyUchwała Nr XIII/74/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu gminy Poświętne 29 kB1332005-03-17 14:28

Autor: Rada Gminy
Numer:XIII/73/03
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2003.12.30

Uchwała zmieniona przez: uchwałe Nr XIV/84/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/73/03 Rady Gminy Poświętnew sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(72).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XIII/73/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne 26 kB1282005-03-17 14:25
Pobierz plik (Wieloletni_program_gospodarowania_mieszkaniowyzasobem_gminy_Po_wi_tne_na_lata_20)Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowyzasobem gminy PoświętneUchwała Nr XIII/73/03 z dnia 2003.12.30 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Poświętne 37 kB1232005-03-17 14:25

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/72/03
w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(71).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/72/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 21 kB1242005-03-17 14:16
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1_Zmiany_w_planie_dochod_w(2).doc)Załącznik Nr 1 Zmiany w planie dochodówUchwała Nr XII/72/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 22 kB1392005-03-17 14:16
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_Zmiany_w_planie_wydatk_w(3).doc)Załącznik Nr 2 Zmiany w planie wydatkówUchwała Nr XII/72/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 23 kB1352005-03-17 14:16
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3_Przychody_i_rozchody_bud_etu_Gminy_Po_wi_tne_na_2003_rok.doc)Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Poświętne na 2003 rokUchwała Nr XII/72/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2003 roku 20 kB1332005-03-17 14:16

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/71/03
w sprawie: szcegółowych zasad przyznawania i odpłątności za usługi opiekuńcze
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(70).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/71/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: szcegółowych zasad przyznawania i odpłątności za usługi opiekuńcze 26 kB1392005-03-17 14:13
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(8).doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XII/71/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: szcegółowych zasad przyznawania i odpłątności za usługi opiekuńcze 21 kB1232005-03-17 14:13

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/70/03
w sprawie: określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Poświętne
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(69).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/70/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy Poświętne 25 kB1272005-03-17 14:11

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/69/03
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/57/03
Rady Gminy Poświetne z dnia 29 października 2003 roku
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(68).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/69/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/57/03 Rady Gminy Poświetne z dnia 29 października 2003 roku 19 kB1262005-03-17 14:04

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/68/03
w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Uchwała zmieniona przez: uchwałę Nr XIV/85/04 z dnia 2004.02.24 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/68/03 Rady Gminy Poświętne  w sprawie szczegółowych zasad utzrymania czystośći i porządku na terenie gminy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(67).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/68/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 10 kB1392005-03-17 14:01
Pobierz plik (Regulamin_utrzymania_czysto_ci_i_porz_dku_na_terenie_gminy_Po_wi_tne.doc)Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy PoświętneUchwała Nr XII/68/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 51 kB1352005-03-17 14:01

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/67/03
w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatników podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(66).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/67/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatników podatkuod nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 25 kB1342005-03-17 13:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(7).doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XII/67/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatników podatkuod nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 52 kB1332005-03-17 13:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2_i_Nr_4.doc)Załącznik Nr 2 i Nr 4Uchwała Nr XII/67/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatników podatkuod nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 159 kB1372005-03-17 13:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3(2).doc)Załącznik Nr 3Uchwała Nr XII/67/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatników podatkuod nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 61 kB1392005-03-17 13:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5(2).doc)Załącznik Nr 5Uchwała Nr XII/67/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatników podatkuod nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 36 kB1482005-03-17 13:56
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6(2).doc)Załącznik Nr 6Uchwała Nr XII/67/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia wzorów formularzy dla podatników podatkuod nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 44 kB1342005-03-17 13:56

Autor: Rada Gminy
Numer:XII/66/03
w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu.
Data podjęcia aktu: 2003.12.10

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst_uchwa_y(65).doc)Tekst uchwałyUchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 28 kB1332005-03-17 13:49
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_1(6).doc)Załącznik Nr 1Uchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 22 kB1342005-03-17 13:49
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_2(4).doc)Załącznik Nr 2Uchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 15 kB1342005-03-17 13:49
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_3.doc)Załącznik Nr 3Uchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 11 kB1362005-03-17 13:49
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_4.doc)Załącznik Nr 4Uchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 12 kB1362005-03-17 13:49
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_5.doc)Załącznik Nr 5Uchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 11 kB1322005-03-17 13:49
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_6.doc)Załącznik Nr 6Uchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 14 kB1322005-03-17 13:49
Pobierz plik (Za__cznik_Nr_7.doc)Załącznik Nr 7Uchwała Nr XII/66/03 z dnia 2003.12.10 w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportu. 12 kB1352005-03-17 13:49