Uchwały Rady Gminy 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/259/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.259.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.259.18.pdfTreść dokumentu212 kB1702018-04-05 11:28

UCHWAŁA NR XLIII/258/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.258.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.258.18.pdfTreść dokumentu208 kB1052018-04-05 11:23

UCHWAŁA NR XLIII/257/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.257.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.257.18.pdfTreść dokumentu195 kB1212018-04-05 11:07

UCHWAŁA NR XLIII/256/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.256.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.256.18.pdfTreść dokumentu306 kB1162018-04-05 11:03

UCHWAŁA NR XLII/255/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.255.18.pdf)uchwala-nr_XLII.255.18.pdfTreść dokumentu103 kB1392018-02-22 10:50

UCHWAŁA NR XLII/254/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.254.18.pdf)uchwala-nr_XLII.254.18.pdfTreść dokumentu631 kB1372018-02-22 10:49

UCHWAŁA NR XLII/253/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap II".

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.253.18.pdf)uchwala-nr_XLII.253.18.pdfTreść dokumentu107 kB1282018-02-22 10:47

UCHWAŁA NR XLII/252/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.252.18.pdf)uchwala-nr_XLII.252.18.pdfTreść dokumentu645 kB1862018-02-22 10:43

UCHWAŁA NR XLII/251/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Poświętne, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLII.251.18.pdf)uchwala-nr_XLII.251.18.pdfTreść dokumentu294 kB1162018-02-22 10:36

UCHWAŁA NR XLI/250/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Opocznie na uchwałę Rady Gminy Poświętne nr XXXIV/217/14 z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLI.250.18.pdf)uchwala-nr_XLI.250.18.pdfTreść dokumentu376 kB2442018-01-22 10:28

UCHWAŁA NR XLI/249/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLI.249.18.pdf)uchwala-nr_XLI.249.18.pdfTreść dokumentu99 kB1182018-01-22 10:19