Uchwały Rady Gminy 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/287/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 3 września 2018 r.
Uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/243/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014 r. w sprawie
zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (NR XLVIII.287.18 - uchylajaca uchwałę.pdf)NR XLVIII.287.18 - uchylajaca uchwałę.pdf 201 kB782018-12-04 15:15

UCHWAŁA NR XLVIII/286/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (NR XLVIII.286.18 - dofinansowanie dozywiania.pdf)NR XLVIII.286.18 - dofinansowanie dozywiania.pdf 104 kB782018-12-04 15:14

UCHWAŁA NR XLVII/285/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Poświętne do tworzonego Klastra Energii Powiatu Opoczyńskiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nr XLVII.285.18 - przystąpienie do powiatowego klastra energii..pdf)Nr XLVII.285.18 - przystąpienie do powiatowego klastra energii..pdf 220 kB782018-12-04 15:12

UCHWAŁA NR XLIV/269/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIV.269.18.pdf)uchwala-nr_XLIV.269.18.pdfTreść dokumentu504 kB1152018-05-18 09:07

UCHWAŁA NR XLIV/268/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIV.268.18.pdf)uchwala-nr_XLIV.268.18.pdfTreść dokumentu405 kB1672018-05-18 08:58

UCHWAŁA NR XLIV/267/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIV.267.18.pdf)uchwala-nr_XLIV.267.18.pdfTreść dokumentu309 kB1392018-05-18 08:56

UCHWAŁA NR XLIV/266/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIV.266.18.pdf)uchwala-nr_XLIV.266.18.pdfTreść dokumentu101 kB1112018-05-18 08:49

UCHWAŁA NR XLIII/265/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.265.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.265.18.pdfTreść dokumentu100 kB1722018-04-05 12:19

UCHWAŁA NR XLIII/264/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.264.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.264.18.pdfTreść dokumentu212 kB4842018-04-05 12:17

UCHWAŁA NR XLIII/261/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gosppodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.261.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.261.18.pdfTreść dokumentu105 kB1712018-04-05 11:40

UCHWAŁA NR XLIII/260/18 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2018 roku.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwala-nr_XLIII.260.18.pdf)uchwala-nr_XLIII.260.18.pdfTreść dokumentu349 kB1712018-04-05 11:35