Uchwały Rady Gminy 2013 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_137_2013.pdf)uchw_XXIV_137_2013Tekst uchwały91 kB772013-04-03 10:27
Pobierz plik (uchw_XXIV_137_2013.pdf)uchw_XXIV_137_2013Tekst uchwały91 kB782013-04-03 10:27
Pobierz plik (uchw_XXIV_137_2013.pdf)uchw_XXIV_137_2013Tekst uchwały91 kB712013-04-03 10:27

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIII_136_13.pdf)uchw_XXIII_136_2013Tekst uchwały94 kB752013-04-03 10:22
Pobierz plik (uchw_XXIII_136_13.pdf)uchw_XXIII_136_2013Tekst uchwały94 kB792013-04-03 10:22
Pobierz plik (uchw_XXIII_136_13.pdf)uchw_XXIII_136_2013Tekst uchwały94 kB772013-04-03 10:22

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIII_135_13.pdf)uchw_XXIII_135_2013Tekst uchwały92 kB782013-04-03 10:21
Pobierz plik (uchw_XXIII_135_13.pdf)uchw_XXIII_135_2013Tekst uchwały92 kB1212013-04-03 10:21
Pobierz plik (uchw_XXIII_135_13.pdf)uchw_XXIII_135_2013Tekst uchwały92 kB792013-04-03 10:21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_ XXIII_134_2013.pdf)uchw_XXIII_134_2013Tekst uchwały176 kB712013-04-03 10:19
Pobierz plik (uchw_ XXIII_134_2013.pdf)uchw_XXIII_134_2013Tekst uchwały176 kB712013-04-03 10:19
Pobierz plik (uchw_ XXIII_134_2013.pdf)uchw_XXIII_134_2013Tekst uchwały176 kB732013-04-03 10:19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIII_133_13.pdf)uchw_XXIII_133_2013Tekst uchwały189 kB1132013-04-03 10:17
Pobierz plik (uchw_XXIII_133_13.pdf)uchw_XXIII_133_2013Tekst uchwały189 kB792013-04-03 10:17
Pobierz plik (uchw_XXIII_133_13.pdf)uchw_XXIII_133_2013Tekst uchwały189 kB732013-04-03 10:17

UCHWAŁA NR XXIII/132/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_ XXIII_132_2013.pdf)uchw_XXIII_132_2013Tekst uchwały105 kB742013-04-03 10:16
Pobierz plik (uchw_ XXIII_132_2013.pdf)uchw_XXIII_132_2013Tekst uchwały105 kB762013-04-03 10:16
Pobierz plik (uchw_ XXIII_132_2013.pdf)uchw_XXIII_132_2013Tekst uchwały105 kB782013-04-03 10:16

UCHWAŁA NR XXIII/131/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2013 r.w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIII_131_2013.pdf)uchw_XXIII_131_2013Tekst uchwały92 kB772013-04-03 10:14
Pobierz plik (uchw_XXIII_131_2013.pdf)uchw_XXIII_131_2013Tekst uchwały92 kB792013-04-03 10:14
Pobierz plik (uchw_XXIII_131_2013.pdf)uchw_XXIII_131_2013Tekst uchwały92 kB692013-04-03 10:14

UCHWAŁA NR XXIII/130/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne"

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIII_130_2013.pdf)uchw_XXIII_130_2013Tekst uchwały103 kB702013-04-03 09:52
Pobierz plik (uchw_XXIII_130_2013.pdf)uchw_XXIII_130_2013Tekst uchwały103 kB742013-04-03 09:52
Pobierz plik (uchw_XXIII_130_2013.pdf)uchw_XXIII_130_2013Tekst uchwały103 kB812013-04-03 09:52