Uchwały Rady Gminy 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/148/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXV_148_2013.pdf)uchw_XXV_148_2013Tekst uchwały94 kB382013-06-06 11:38
Pobierz plik (uchw_XXV_148_2013.pdf)uchw_XXV_148_2013Tekst uchwały94 kB432013-06-06 11:38

UCHWAŁA NR XXV/147/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach oraz utworzenia szkoły filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXV_147_2013.pdf)uchw_XXV_147_2013Tekst uchwały184 kB422013-06-06 11:35
Pobierz plik (uchw_XXV_147_2013.pdf)uchw_XXV_147_2013Tekst uchwały184 kB432013-06-06 11:35

UCHWAŁA NR XXV/146/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz utworzenia szkoły filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXV_145_2013.pdf)uchw_XXV_146_2013Tekst uchwały182 kB442013-06-06 11:34
Pobierz plik (uchw_XXV_145_2013.pdf)uchw_XXV_146_2013Tekst uchwały182 kB452013-06-06 11:34

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_145_2013.pdf)uchw_XXIV_145_2013Tekst uchwały98 kB422013-04-03 10:54
Pobierz plik (uchw_XXIV_145_2013.pdf)uchw_XXIV_145_2013Tekst uchwały98 kB382013-04-03 10:54
Pobierz plik (uchw_XXIV_145_2013.pdf)uchw_XXIV_145_2013Tekst uchwały98 kB372013-04-03 10:54

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_144_2013.pdf)uchw_XXIV_144_2013Tekst uchwały103 kB402013-04-03 10:51
Pobierz plik (uchw_XXIV_144_2013.pdf)uchw_XXIV_144_2013Tekst uchwały103 kB402013-04-03 10:51
Pobierz plik (uchw_XXIV_144_2013.pdf)uchw_XXIV_144_2013Tekst uchwały103 kB372013-04-03 10:51

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_143_13.pdf)uchw_XXIV_143_2013Tekst uchwały95 kB422013-04-03 10:49
Pobierz plik (uchw_XXIV_143_13.pdf)uchw_XXIV_143_2013Tekst uchwały95 kB422013-04-03 10:49
Pobierz plik (uchw_XXIV_143_13.pdf)uchw_XXIV_143_2013Tekst uchwały95 kB402013-04-03 10:49

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_ XXIV_142_2013.pdf)uchw_XXIV_142_2013Tekst uchwały213 kB422013-04-03 10:42
Pobierz plik (uchw_ XXIV_142_2013.pdf)uchw_XXIV_142_2013Tekst uchwały213 kB392013-04-03 10:42
Pobierz plik (uchw_ XXIV_142_2013.pdf)uchw_XXIV_142_2013Tekst uchwały213 kB422013-04-03 10:42

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_141_2013.pdf)uchw_XXIV_141_2013Tekst uchwały90 kB422013-04-03 10:34
Pobierz plik (uchw_XXIV_141_2013.pdf)uchw_XXIV_141_2013Tekst uchwały90 kB392013-04-03 10:34
Pobierz plik (uchw_XXIV_141_2013.pdf)uchw_XXIV_141_2013Tekst uchwały90 kB412013-04-03 10:34

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_140_2013.pdf)uchw_XXIV_140_2013Tekst uchwały1087 kB402013-04-03 10:33
Pobierz plik (uchw_XXIV_140_2013.pdf)uchw_XXIV_140_2013Tekst uchwały1087 kB382013-04-03 10:33
Pobierz plik (uchw_XXIV_140_2013.pdf)uchw_XXIV_140_2013Tekst uchwały1087 kB402013-04-03 10:33

UCHWAŁA NR XXIV/139/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_139_2013.pdf)uchw_XXIV_139_2013Tekst uchwały90 kB412013-04-03 10:31
Pobierz plik (uchw_XXIV_139_2013.pdf)uchw_XXIV_139_2013Tekst uchwały90 kB422013-04-03 10:31
Pobierz plik (uchw_XXIV_139_2013.pdf)uchw_XXIV_139_2013Tekst uchwały90 kB392013-04-03 10:31

UCHWAŁA NR XXIV/138/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXIV_138_2013.pdf)uchw_XXIV_138_2013Tekst uchwały100 kB402013-04-03 10:29
Pobierz plik (uchw_XXIV_138_2013.pdf)uchw_XXIV_138_2013Tekst uchwały100 kB412013-04-03 10:29
Pobierz plik (uchw_XXIV_138_2013.pdf)uchw_XXIV_138_2013Tekst uchwały100 kB412013-04-03 10:29