Uchwały Rady Gminy 2013 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXI_196_2013.pdf)uchw_XXXI_196_2013.pdfTekst uchwały220 kB1302014-01-13 11:00
Pobierz plik (uchw_XXXI_196_2013.pdf)uchw_XXXI_196_2013.pdfTekst uchwały220 kB2002014-01-13 11:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXI_195_2013.pdf)uchw_XXXI_195_2013.pdfTekst uchwały184 kB1272014-01-13 10:58
Pobierz plik (uchw_XXXI_195_2013.pdf)uchw_XXXI_195_2013.pdfTekst uchwały184 kB1922014-01-13 10:58

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXI_194_2013.pdf)uchw_XXXI_194_2013.pdfTekst uchwały194 kB1752014-01-13 10:56
Pobierz plik (uchw_XXXI_194_2013.pdf)uchw_XXXI_194_2013.pdfTekst uchwały194 kB1352014-01-13 10:56

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXI_193_2013.pdf)uchw_XXXI_193_2013.pdfTekst uchwały218 kB1362014-01-13 10:52
Pobierz plik (uchw_XXXI_193_2013.pdf)uchw_XXXI_193_2013.pdfTekst uchwały218 kB1922014-01-13 10:52

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXI_191_2013.pdf)uchw_XXXI_191_2013.pdfTekst uchwały90 kB1842014-01-13 10:51
Pobierz plik (uchw_XXXI_191_2013.pdf)uchw_XXXI_191_2013.pdfTekst uchwały90 kB1412014-01-13 10:51

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXX_190_2013.pdf)uchw_XXX_190_2013.pdfTekst uchwały99 kB1312014-01-13 10:47
Pobierz plik (uchw_XXX_190_2013.pdf)uchw_XXX_190_2013.pdfTekst uchwały99 kB1342014-01-13 10:47

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXX_189_2013.pdf)uchw_XXX_189_2013.pdfTekst uchwały98 kB1542014-01-13 10:45
Pobierz plik (uchw_XXX_189_2013.pdf)uchw_XXX_189_2013.pdfTekst uchwały98 kB1262014-01-13 10:45

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXX_187_2013.pdf)uchw_XXX_187_2013.pdfTekst uchwały90 kB1572014-01-13 10:43
Pobierz plik (uchw_XXX_187_2013.pdf)uchw_XXX_187_2013.pdfTekst uchwały90 kB1492014-01-13 10:43

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXX_186_2013.pdf)uchw_XXX_186_2013.pdfTekst uchwały301 kB1282014-01-13 10:42
Pobierz plik (uchw_XXX_186_2013.pdf)uchw_XXX_186_2013.pdfTekst uchwały301 kB1322014-01-13 10:42

UCHWAŁA NR XXX/185/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 grudnia 2013 r.zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXX_185_2013.pdf)uchw_XXX_185_2013.pdfTekst uchwały91 kB1282014-01-13 10:40
Pobierz plik (uchw_XXX_185_2013.pdf)uchw_XXX_185_2013.pdfTekst uchwały91 kB1342014-01-13 10:40

UCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 rokuUCHWAŁA NR XXX/184/13 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXX_184_2013.pdf)uchw_XXX_184_2013.pdfTekst uchwały262 kB1282014-01-13 10:36
Pobierz plik (uchw_XXX_184_2013.pdf)uchw_XXX_184_2013.pdfTekst uchwały262 kB1412014-01-13 10:36