Drukuj
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.151.20.2020-10-30.pdf)Uchwała.XXVI.151.20.2020-10-30NR XXVI/151/20 w sprawie zmiany uchwały NR XXV/146/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne".183 kB42020-11-06 09:57
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.151.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.151.20treść dokumentu28 kB32020-11-06 09:56
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.150.20.2020-10-30.pdf)Uchwała.XXVI.150.20.2020-10-30NR XXVI/150/20 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na trenie kraju 177 kB52020-11-06 09:56
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.150.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.150.20treść dokumentu28 kB22020-11-06 09:56
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.149.20.2020-10-30.pdf)Uchwała.XXVI.149.20.2020-10-30NR XXVI/149/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok192 kB72020-11-06 09:55
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.149.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.149.20treść dokumentu28 kB32020-11-06 09:55
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.148.20.2020-10-30.pdf)Uchwała.XXVI.148.20.2020-10-30NR XXVI/148/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 887 kB32020-11-06 09:54
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.148.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.148.20treść dokumentu28 kB32020-11-06 09:54
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.147.20.2020-10-30..pdf)Uchwała.XXVI.147.20.2020-10-30.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293510 kB42020-11-06 09:53
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.147.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.147.20treść dokumentu28 kB32020-11-06 09:51
Pobierz plik (Uchwała.XXV.146.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.146.20.2020-09-25NR XXV/146/20 w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne’’281 kB162020-09-29 14:21
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.146.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.146.20treść dokumentu28 kB132020-09-29 14:20
Pobierz plik (Uchwała.XXV.145.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.145.20.2020-09-25NR XXV/145/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za g160 kB172020-09-29 14:20
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.145.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.145.20treść dokumentu28 kB142020-09-29 14:19
Pobierz plik (Uchwała.XXV.144.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.144.20.2020-09-25NR XXV/144/20 w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi publicznej powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna2595 kB172020-09-29 14:19
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.144.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.144.20treść dokumentu28 kB142020-09-29 14:18
Pobierz plik (Uchwała.XXV.143.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.143.20.2020-09-25NR XXV/143/20 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes232 kB232020-09-29 14:16
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.143.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.143.20treść dokumentu28 kB132020-09-29 14:15
Pobierz plik (Uchwała.XXV.142.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.142.20.2020-09-25NR XXV/142/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 1311 kB182020-09-29 14:12
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.142.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.142.20treść dokumentu28 kB142020-09-29 14:11
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.141.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.141.20.2020-08-31NR XXIV/141/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł198 kB312020-09-04 09:31
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.141.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.141.20treść dokumentu28 kB252020-09-04 09:30
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.140.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.140.20.2020-08-31NR XXIV/140/20 w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Szkoły Podstawowej w Dębie oraz Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Brudzewicach w roku szkolnym 2020/2021116 kB372020-09-04 09:30
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.140.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.140.20treść dokumentu28 kB292020-09-04 09:29
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.139.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.139.20.2020-08-31NR XXIV/139/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne w roku szkolnym 2020/2021198 kB312020-09-04 09:26
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.139.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.139.20treść dokumentu28 kB272020-09-04 09:26
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.138.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.138.20.2020-08-31NR XXIV/138/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 1196 kB302020-09-04 09:25
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.138.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.138.20treść dokumentu28 kB292020-09-04 09:24
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.137.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.137.20.2020-08-31NR XXIV/137/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293416 kB322020-09-04 09:23
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.137.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.137.20treść dokumentu28 kB272020-09-04 09:23
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.136.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.136.20.2020-06-24NR XXIII/136/20 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych206 kB542020-07-08 09:23
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.136.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.136.20treść dokumentu28 kB522020-07-08 09:22
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.135.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.135.20.2020-06-24NR XXIII/135/20 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji209 kB472020-07-08 09:22
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.135.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.135.20treść dokumentu28 kB442020-07-08 09:22
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.134.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.134.20.2020-06-24NR XXIII/134/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 643 kB512020-07-08 09:21
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.134.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.134.20treść dokumentu28 kB452020-07-08 09:20
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.133.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.133.20.2020-06-24NR XXIII/133/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293336 kB482020-07-08 09:19
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.133.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.133.20treść dokumentu28 kB472020-07-08 09:18
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.132.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.132.20.2020-06-24NR XXIII/132/20 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok109 kB492020-07-08 09:16
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.132.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.132.20treść dokumentu28 kB492020-07-08 09:16
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.131.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.131.20.2020-06-24NR XXIII/131/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2019 rok107 kB522020-07-08 09:15
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.131.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.131.20treść dokumentu28 kB452020-07-08 09:10
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.130.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.130.20NR XXIII/130/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania105 kB502020-07-08 09:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.130.20.doc)wyniki głosowania XXIII.130.20treść dokumentu28 kB432020-07-08 09:00
Pobierz plik (Uchwała.XXII.129.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.129.20.2020-05-29.pdfNR XXII/129/20 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewicach112 kB572020-06-08 11:02
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.129.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.129.20.doctreść dokumentu28 kB602020-06-08 11:01
Pobierz plik (Uchwała.XXII.128.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.128.20.2020-05-29.pdfNR XXII/128/20 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie113 kB612020-06-08 11:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.128.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.128.20.doctreść dokumentu28 kB602020-06-08 11:01
Pobierz plik (Uchwała.XXII.127.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.127.20.2020-05-29.pdfNR XXII/127/20 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem114 kB522020-06-08 11:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.127.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.127.20.doctreść dokumentu28 kB552020-06-08 11:00
Pobierz plik (Uchwała.XXII126.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII126.20.2020-05-29.pdfNR XXII/126/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku113 kB602020-06-08 11:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.126.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.126.20.doctreść dokumentu28 kB622020-06-08 10:59
Pobierz plik (Uchwała.XXII.125.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.125.20.2020-05-29.pdfNR XXII/125/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 736 kB602020-06-08 10:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.125.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.125.20.doctreść dokumentu28 kB602020-06-08 10:59
Pobierz plik (Uchwała.XXII.124.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.124.20.2020-05-29.pdfNR XXII/124/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293393 kB562020-06-08 10:58
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.124.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.124.20.doctreść dokumentu28 kB672020-06-08 10:58
Pobierz plik (Uchwała.XXI.123.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.123.20.2020-05-08.pdfw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2020 roku358 kB682020-05-20 11:29
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.123.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.123.20.doctreść dokumentu28 kB792020-05-20 11:27
Pobierz plik (Uchwała.XXI.122.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.122.20.2020-05-08.pdfw sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodo208 kB682020-05-20 11:26
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.122.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.122.20.doctreść dokumentu28 kB582020-05-20 11:26
Pobierz plik (Uchwała.XXI.121.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.121.20.2020-05-08.pdfw sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego111 kB622020-05-20 11:23
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.121.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.121.20.doctreść dokumentu28 kB652020-05-20 11:22
Pobierz plik (Uchwała.XXI.120.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.120.20.2020-05-08.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020757 kB622020-05-20 11:22
Pobierz plik (Wyniki głosowania_XXI.120.20.doc)Wyniki głosowania_XXI.120.20.doctreść dokumentu28 kB622020-05-20 11:21
Pobierz plik (Uchwała.XXI.119.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.119.20.2020-05-08.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–2029107 kB652020-05-20 11:12
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.119.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.119.20.doctreść dokumentu28 kB642020-05-20 11:12
Pobierz plik (Uchwała.XX.118.2020-03-09.pdf)Uchwała.XX.118.2020-03-09.pdfdotyczy zmiany Uchwały Nr XIX/115/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną d209 kB902020-03-26 10:41
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XX.118.20.doc)wyniki_glosowania_XX.118.20.docTreść dokumentu28 kB792020-03-26 10:38
Pobierz plik (Uchwała.XX.117.20.2020-03-09.pdf)Uchwała.XX.117.20.2020-03-09.pdfw sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne w roku szkolnym 2019/2020199 kB892020-03-26 10:37
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XX.117.20.doc)wyniki_glosowania_XX.117.20.docTreść dokumentu28 kB752020-03-26 10:35
Pobierz plik (Uchwała.XX.116.20.2020-03-09.pdf)Uchwała.XX.116.20.2020-03-09.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 695 kB802020-03-26 10:32
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XX.116.20.doc)wyniki_glosowania_XX.116.20.docTreść dokumentu28 kB762020-03-26 10:28
Pobierz plik (Uchwała.XIX.115.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.115.20.2020-01-31.pdfw sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 216 kB892020-02-10 13:02
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.115.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.115.20.docTreść dokumentu28 kB812020-02-10 13:01
Pobierz plik (Uchwała.XIX.114.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.114.20.2020-01-31.pdfw sprawie wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne122 kB972020-02-10 13:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.114.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.114.20.docTreść dokumentu28 kB822020-02-10 13:01
Pobierz plik (Uchwała.XIX.113.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.113.20.2020-01-31.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020910 kB912020-02-10 13:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.113.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.113.20.docTreść dokumentu28 kB842020-02-10 13:00
Pobierz plik (Uchwała.XIX.112.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.112.20.2020-01-31.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2029 3402 kB852020-02-10 12:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.112.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.112.20.docTreść dokumentu28 kB822020-02-10 12:58
Pobierz plik (Uchwała.XIX.111.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.111.20.2020-01-31.pdfw sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2020205 kB832020-02-10 12:58
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.111.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.111.20.docTreść dokumentu28 kB792020-02-10 12:57
Pobierz plik (Uchwała.XIX.110.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.110.20.2020-01-31.pdfw sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2020462 kB812020-02-10 12:57
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.110.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.110.20.docTreść dokumentu28 kB782020-02-10 12:55
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.110.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.110.20.docTreść dokumentu28 kB692020-02-10 12:55
Nadrzędna kategoria: Prawo lokalne
Odsłony: 477