Prawo lokalne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Raport o stanie gminy za 2020 rok..pdf)Raport o stanie gminy za 2020 rok.treść dokumentu9040 kB342021-05-31 21:14
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała.XXXIII.196.21.2021-05-07.pdf)Uchwała.XXXIII.196.21.2021-05-07UCHWAŁA NR XXXIII/196/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, związanego z budową infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialny180 kB32021-05-26 12:24
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXIII.196.21.doc)wyniki_glosowania_XXXIII.196.21treść dokumentu28 kB62021-05-26 12:23
Pobierz plik (Uchwała.XXXIII.195.21.2021-05-07.pdf)Uchwała.XXXIII.195.21.2021-05-07UCHWAŁA NR XXXIII/195/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych183 kB32021-05-26 12:23
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXIII.195.21.doc)wyniki_glosowania_XXXIII.195.21treść dokumentu28 kB22021-05-26 12:23
Pobierz plik (Uchwała.XXXIII.194.21.2021-05-07.pdf)Uchwała.XXXIII.194.21.2021-05-07UCHWAŁA NR XXXIII/194/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021461 kB42021-05-26 12:22
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXIII.194.21.doc)wyniki_glosowania_XXXIII.194.21treść dokumentu28 kB22021-05-26 12:22
Pobierz plik (Uchwała.XXXIII.193.21.2021-05-07..pdf)Uchwała.XXXIII.193.21.2021-05-07.UCHWAŁA NR XXXIII/193/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021–20292437 kB32021-05-26 12:16
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXIII.193.21.doc)wyniki_glosowania_XXXIII.193.21treść dokumentu28 kB22021-05-26 12:14
Pobierz plik (Uchwała.XXXII.192.21.2021-04-08..pdf)Uchwała.XXXII.192.21.2021-04-08.UCHWAŁA NR XXXII/192/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem124 kB292021-04-15 15:12
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXII.192.21.doc)wyniki_glosowania_XXXII.192.21treść dokumentu28 kB182021-04-15 15:11
Pobierz plik (Uchwała.XXXII.191.21.2021-04-08.pdf)Uchwała.XXXII.191.21.2021-04-08UCHWAŁA NR XXXII/191/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne248 kB182021-04-15 15:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXII.191.21.doc)wyniki_glosowania_XXXII.191.21treść dokumentu28 kB192021-04-15 15:00
Pobierz plik (Uchwała.XXXII.190.21.2021-04-08.pdf)Uchwała.XXXII.190.21.2021-04-08UCHWAŁA NR XXXII/190/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne na lata 2021-2025256 kB182021-04-15 14:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXII.190.21.doc)wyniki_glosowania_XXXII.190.21treść dokumentu28 kB302021-04-15 14:54
Pobierz plik (Uchwała.XXXII.189.21.2021-04-08.pdf)Uchwała.XXXII.189.21.2021-04-08UCHWAŁA NR XXXII/189/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2021 roku317 kB192021-04-15 14:52
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXII.189.21.doc)wyniki_glosowania_XXXII.189.21treść dokumentu28 kB172021-04-15 14:52
Pobierz plik (Uchwała.XXXII.188.21.2021-04-08.pdf)Uchwała.XXXII.188.21.2021-04-08UCHWAŁA NR XXXII/188/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego135 kB212021-04-15 14:51
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXII.188.21.doc)wyniki_glosowania_XXXII.188.21treść dokumentu28 kB202021-04-15 14:49
Pobierz plik (Uchwała.XXXII.187.21.2021-04-08.pdf)Uchwała.XXXII.187.21.2021-04-08UCHWAŁA NR XXXII/187/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021572 kB342021-04-15 14:48
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXII.187.21.doc)wyniki_glosowania_XXXII.187.21treść dokumentu28 kB222021-04-15 14:48
Pobierz plik (Uchwała.XXXII.186.21.2021-04-08..pdf)Uchwała.XXXII.186.21.2021-04-08.UCHWAŁA NR XXXII/186/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021–20293124 kB262021-04-15 14:46
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXII.186.21.doc)wyniki_glosowania_XXXII.186.21treść dokumentu28 kB182021-04-15 14:45
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.185.21.2021-02-18.pdf)Uchwała.XXXI.185.21.2021-02-18UCHWAŁA NR XXXI/185/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023399 kB272021-04-06 11:13
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.185.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.185.21treść dokumentu28 kB382021-04-06 11:12
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.184.21.2021-02-18.pdf)Uchwała.XXXI.184.21.2021-02-18UCHWAŁA NR XXXI/184/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brudzewicach246 kB342021-04-06 11:11
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.184.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.184.21treść dokumentu28 kB262021-04-06 11:10
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.183.21.2021-02-18..pdf)Uchwała.XXXI.183.21.2021-02-18.UCHWAŁA NR XXXI/183/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne113 kB462021-04-06 11:08
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.183.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.183.21treść dokumentu28 kB282021-04-06 11:02
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.182.21.2021-02-18..pdf)Uchwała.XXXI.182.21.2021-02-18.UCHWAŁA NR XXXI/182/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Poświętne129 kB472021-04-06 11:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.182.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.182.21treść dokumentu28 kB272021-04-06 10:59
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.181.21.2021-02-18.pdf)Uchwała.XXXI.181.21.2021-02-18UCHWAŁA NR XXXI/181/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021550 kB272021-04-06 10:42
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.181.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.181.21treść dokumentu28 kB262021-04-06 10:42
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.180.21.2021-02-18.pdf)Uchwała.XXXI.180.21.2021-02-18UCHWAŁA NR XXXI/180/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021–2029136 kB272021-04-06 10:40
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.180.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.180.21treść dokumentu28 kB242021-04-06 10:39
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.179.21.2021-02-18.pdf)Uchwała.XXXI.179.21.2021-02-18UCHWAŁA NR XXXI/179/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2021181 kB272021-04-06 10:37
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.179.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.179.21treść dokumentu28 kB302021-04-06 10:37
Pobierz plik (Uchwała.XXXI.178.21.2021-02-18.pdf)Uchwała.XXXI.178.21.2021-02-18UCHWAŁA NR XXXI/178/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2021363 kB262021-04-06 09:52
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXXI.178.21.doc)wyniki_glosowania_XXXI.178.21treść dokumentu28 kB242021-04-06 09:52
Pobierz plik (Uchwała.XXX.177.21.2021-01-25..pdf)Uchwała.XXX.177.21.2021-01-25.UCHWAŁA NR XXX/177/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania według właściwości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ponaglenia Pani A. Ś. i Z. Ś z dnia 18 stycznia 2021 roku oraz ponaglenia z dni132 kB222021-04-02 10:39
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.177.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.177.21treść dokumentu28 kB272021-04-02 10:21
Pobierz plik (Uchwała.XXIX.176.21.2021-01-15.pdf)Uchwała.XXIX.176.21.2021-01-15UCHWAŁA NR XXIX/176/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych158 kB212021-04-02 10:18
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.176.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.176.21treść dokumentu28 kB272021-04-02 10:18
Pobierz plik (Uchwała.XXIX.175.21.2021-01-15.pdf)Uchwała.XXIX.175.21.2021-01-15UCHWAŁA NR XXIX/175/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nie251 kB292021-04-02 10:14
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.175.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.175.21treść dokumentu28 kB232021-04-02 10:13
Pobierz plik (Uchwała.XXIX.174.21.2021-01-15.pdf)Uchwała.XXIX.174.21.2021-01-15UCHWAŁA NR XXIX/174/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Poświętne272 kB262021-04-02 10:12
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.174.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.174.21treść dokumentu28 kB222021-04-02 10:11
Pobierz plik (Uchwała.XXIX.173.21.2021-01-15.pdf)Uchwała.XXIX.173.21.2021-01-15UCHWAŁA NR XXIX/173/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2021353 kB232021-04-02 10:10
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.173.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.173.21treść dokumentu28 kB222021-04-02 10:09
Pobierz plik (Uchwała.XXIX.172.21.2021-01-15.pdf)Uchwała.XXIX.172.21.2021-01-15UCHWAŁA NR XXIX/172/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021–2029134 kB242021-04-02 10:08
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.172.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.172.21treść dokumentu28 kB232021-04-02 10:07
Pobierz plik (UCHWAŁA NR XXIX.171.21..pdf)UCHWAŁA NR XXIX.171.21.UCHWAŁA NR XXIX/171/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Poświętne115 kB222021-04-02 10:05
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.171.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.171.21treść dokumentu28 kB232021-04-02 09:37
Pobierz plik (Uchwała.XXIX.170.21.2021-01-15.pdf)Uchwała.XXIX.170.21.2021-01-15UCHWAŁA NR XXIX/170/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele r152 kB272021-04-02 09:36
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.170.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.170.21treść dokumentu28 kB242021-04-02 09:35
Pobierz plik (Uchwała.XXIX.169.21.2021-01-15.pdf)Uchwała.XXIX.169.21.2021-01-15UCHWAŁA NR XXIX/169/21 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty149 kB252021-04-02 09:31
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIX.169.21.doc)wyniki_glosowania_XXIX.169.21treść dokumentu28 kB252021-04-02 09:29

 

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Poświętne zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Poświętne raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim,             w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała         w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja tj. 23.06.2020 r. Zgłoszenia będą przyjmowane     w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem w godzinach pracy. Wzór zgłoszenia jest do pobrania poniżej, jest również dostępny w sekretariacie Urzędzie Gminy w Poświętnem. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do debaty.doc)Formularz zgłoszeniowy do debatytreść61 kB1182020-06-17 15:31
Pobierz plik (RAPORT-O-STANIE-GMINY-POŚWIĘTNE-ZA-2019-ROK.pdf)RAPORT-O-STANIE-GMINY-POŚWIĘTNE-ZA-2019-ROK.pdfTreść dokumentu10893 kB4802020-05-29 15:48
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.168.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.168.20.2020-12-22w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/121/20 Rady Gminy Poświętne z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego176 kB662021-01-04 11:42
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.168.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.168.20treść dokumentu28 kB602021-01-04 11:41
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.167.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.167.20.2020-12-22w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poświętne149 kB672021-01-04 11:41
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.167.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.167.20treść dokumentu28 kB562021-01-04 11:40
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.166.20.2020-12-22..pdf)Uchwała.XXVIII.166.20.2020-12-22.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 1758 kB762021-01-04 11:40
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.166.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.166.20treść dokumentu28 kB462021-01-04 11:39
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.165.20.2020-12-22..pdf)Uchwała.XXVIII.165.20.2020-12-22.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Poświętne1681 kB872021-01-04 11:38
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.165.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.165.20treść dokumentu28 kB502021-01-04 11:37
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.164.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.164.20.2020-12-22: w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021262 kB692021-01-04 11:06
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.164.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.164.20treść dokumentu28 kB462021-01-04 11:05
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.163.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.163.20.2020-12-22w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok293 kB572021-01-04 11:05
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.163.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.163.20treść dokumentu28 kB522021-01-04 11:04
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.162.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.162.20.2020-12-22w sprawie poboru podatków w drodze inkasa185 kB542021-01-04 11:03
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.162.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.162.20treść dokumentu28 kB532021-01-04 11:03
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.161.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.161.20.2020-12-22w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020514 kB572021-01-04 11:02
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.161.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.161.20treść dokumentu28 kB632021-01-04 11:01
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.160.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.160.20.2020-12-22w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–2029161 kB702021-01-04 11:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.160.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.160.20treść dokumentu28 kB582021-01-04 11:00
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.159.20.2020-12-22.pdf)Uchwała.XXVIII.159.20.2020-12-22w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2021 rok1536 kB702021-01-04 10:45
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.159.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.159.20treść dokumentu28 kB532021-01-04 10:44
Pobierz plik (Uchwała.XXVIII.158.20.2020-12-22..pdf)Uchwała.XXVIII.158.20.2020-12-22.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-20294508 kB642021-01-04 10:44
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVIII.158.20.doc)wyniki_glosowania_XXVIII.158.20treść dokumentu28 kB582021-01-04 10:42
Pobierz plik (Uchwała.XXVII.157.20.2020-11-27.pdf)Uchwała.XXVII.157.20.2020-11-27NR XXVII/157/20 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na trenie kraju198 kB622020-12-03 12:14
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVII.157.20.doc)wyniki_glosowania_XXVII.157.20treść dokumentu28 kB552020-12-03 12:13
Pobierz plik (Uchwała.XXVII.156.20.2020-11-27.pdf)Uchwała.XXVII.156.20.2020-11-27NR XXVII/156/20 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2302 kB702020-12-03 12:13
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVII.156.20.doc)wyniki_glosowania_XXVII.156.20treść dokumentu28 kB582020-12-03 12:12
Pobierz plik (Uchwała.XXVII.155.20.2020-11-27.pdf)Uchwała.XXVII.155.20.2020-11-27NR XXVII/155/20 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych200 kB732020-12-03 12:11
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVII.155.20.doc)wyniki_glosowania_XXVII.155.20treść dokumentu28 kB602020-12-03 12:11
Pobierz plik (Uchwała.XXVII.154.20.2020-11-27.pdf)Uchwała.XXVII.154.20.2020-11-27NR XXVII/154/20 w sprawie stawek podatku od nieruchomości265 kB982020-12-03 12:11
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVII.154.20.doc)wyniki_glosowania_XXVII.154.20treść dokumentu28 kB582020-12-03 12:10
Pobierz plik (Uchwała.XXVII.153.20.2020-11-27.pdf)Uchwała.XXVII.153.20.2020-11-27NR XXVII/153/20 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2021179 kB812020-12-03 12:10
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVII.153.20.doc)wyniki_glosowania_XXVII.153.20treść dokumentu28 kB582020-12-03 12:09
Pobierz plik (Uchwała.XXVII.152.20.2020-11-27.pdf)Uchwała.XXVII.152.20.2020-11-27NR XXVII/152/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 548 kB622020-12-03 12:09
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVII.152.20.doc)wyniki_glosowania_XXVII.152.20treść dokumentu28 kB582020-12-03 12:08
Pobierz plik (Uchwała.XXVII.151.20.2020-11-27..pdf)Uchwała.XXVII.151.20.2020-11-27.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293409 kB612020-12-03 12:04
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVII.151.20.doc)wyniki_glosowania_XXVII.151.20treść dokumentu28 kB572020-12-03 12:03
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.150.20.2020-10-30.pdf)Uchwała.XXVI.150.20.2020-10-30NR XXVI/150/20 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na trenie kraju 177 kB802020-11-06 09:56
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.150.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.150.20treść dokumentu28 kB672020-11-06 09:56
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.149.20.2020-10-30.pdf)Uchwała.XXVI.149.20.2020-10-30NR XXVI/149/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/106/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok192 kB792020-11-06 09:55
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.149.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.149.20treść dokumentu28 kB602020-11-06 09:55
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.148.20.2020-10-30.pdf)Uchwała.XXVI.148.20.2020-10-30NR XXVI/148/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 887 kB652020-11-06 09:54
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.148.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.148.20treść dokumentu28 kB662020-11-06 09:54
Pobierz plik (Uchwała.XXVI.147.20.2020-10-30..pdf)Uchwała.XXVI.147.20.2020-10-30.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293510 kB702020-11-06 09:53
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXVI.147.20.doc)wyniki_glosowania_XXVI.147.20treść dokumentu28 kB672020-11-06 09:51
Pobierz plik (Uchwała.XXV.146.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.146.20.2020-09-25NR XXV/146/20 w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne’’281 kB1012020-09-29 14:21
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.146.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.146.20treść dokumentu28 kB802020-09-29 14:20
Pobierz plik (Uchwała.XXV.145.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.145.20.2020-09-25NR XXV/145/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za g160 kB852020-09-29 14:20
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.145.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.145.20treść dokumentu28 kB742020-09-29 14:19
Pobierz plik (Uchwała.XXV.144.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.144.20.2020-09-25NR XXV/144/20 w sprawie przejęcia od Powiatu Opoczyńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi publicznej powiatowej nr 3140E w miejscowości Studzianna2595 kB972020-09-29 14:19
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.144.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.144.20treść dokumentu28 kB772020-09-29 14:18
Pobierz plik (Uchwała.XXV.143.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.143.20.2020-09-25NR XXV/143/20 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jes232 kB862020-09-29 14:16
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.143.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.143.20treść dokumentu28 kB712020-09-29 14:15
Pobierz plik (Uchwała.XXV.142.20.2020-09-25.pdf)Uchwała.XXV.142.20.2020-09-25NR XXV/142/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 1311 kB802020-09-29 14:12
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXV.142.20.doc)wyniki_glosowania_XXV.142.20treść dokumentu28 kB752020-09-29 14:11
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.141.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.141.20.2020-08-31NR XXIV/141/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł198 kB942020-09-04 09:31
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.141.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.141.20treść dokumentu28 kB832020-09-04 09:30
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.140.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.140.20.2020-08-31NR XXIV/140/20 w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Szkoły Podstawowej w Dębie oraz Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Brudzewicach w roku szkolnym 2020/2021116 kB952020-09-04 09:30
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.140.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.140.20treść dokumentu28 kB852020-09-04 09:29
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.139.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.139.20.2020-08-31NR XXIV/139/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne w roku szkolnym 2020/2021198 kB982020-09-04 09:26
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.139.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.139.20treść dokumentu28 kB832020-09-04 09:26
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.138.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.138.20.2020-08-31NR XXIV/138/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 1196 kB902020-09-04 09:25
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.138.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.138.20treść dokumentu28 kB822020-09-04 09:24
Pobierz plik (Uchwała.XXIV.137.20.2020-08-31.pdf)Uchwała.XXIV.137.20.2020-08-31NR XXIV/137/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293416 kB882020-09-04 09:23
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIV.137.20.doc)wyniki_glosowania_XXIV.137.20treść dokumentu28 kB842020-09-04 09:23
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.136.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.136.20.2020-06-24NR XXIII/136/20 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych206 kB1122020-07-08 09:23
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.136.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.136.20treść dokumentu28 kB1042020-07-08 09:22
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.135.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.135.20.2020-06-24NR XXIII/135/20 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji209 kB1032020-07-08 09:22
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.135.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.135.20treść dokumentu28 kB962020-07-08 09:22
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.134.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.134.20.2020-06-24NR XXIII/134/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 643 kB1062020-07-08 09:21
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.134.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.134.20treść dokumentu28 kB1002020-07-08 09:20
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.133.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.133.20.2020-06-24NR XXIII/133/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293336 kB1172020-07-08 09:19
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.133.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.133.20treść dokumentu28 kB992020-07-08 09:18
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.132.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.132.20.2020-06-24NR XXIII/132/20 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok109 kB1122020-07-08 09:16
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.132.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.132.20treść dokumentu28 kB1002020-07-08 09:16
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.131.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.131.20.2020-06-24NR XXIII/131/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2019 rok107 kB1092020-07-08 09:15
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.131.20.doc)wyniki_glosowania_XXIII.131.20treść dokumentu28 kB1162020-07-08 09:10
Pobierz plik (Uchwała.XXIII.130.20.2020-06-24.pdf)Uchwała.XXIII.130.20NR XXIII/130/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poświętne wotum zaufania105 kB1122020-07-08 09:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXIII.130.20.doc)wyniki głosowania XXIII.130.20treść dokumentu28 kB1002020-07-08 09:00
Pobierz plik (Uchwała.XXII.129.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.129.20.2020-05-29.pdfNR XXII/129/20 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brudzewicach112 kB1202020-06-08 11:02
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.129.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.129.20.doctreść dokumentu28 kB1282020-06-08 11:01
Pobierz plik (Uchwała.XXII.128.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.128.20.2020-05-29.pdfNR XXII/128/20 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie113 kB1192020-06-08 11:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.128.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.128.20.doctreść dokumentu28 kB1382020-06-08 11:01
Pobierz plik (Uchwała.XXII.127.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.127.20.2020-05-29.pdfNR XXII/127/20 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Poświętne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem114 kB1062020-06-08 11:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.127.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.127.20.doctreść dokumentu28 kB1262020-06-08 11:00
Pobierz plik (Uchwała.XXII126.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII126.20.2020-05-29.pdfNR XXII/126/20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku113 kB1102020-06-08 11:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.126.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.126.20.doctreść dokumentu28 kB1262020-06-08 10:59
Pobierz plik (Uchwała.XXII.125.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.125.20.2020-05-29.pdfNR XXII/125/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 736 kB1202020-06-08 10:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.125.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.125.20.doctreść dokumentu28 kB1152020-06-08 10:59
Pobierz plik (Uchwała.XXII.124.20.2020-05-29.pdf)Uchwała.XXII.124.20.2020-05-29.pdfNR XXII/124/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–20293393 kB1112020-06-08 10:58
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXII.124.20.doc)wyniki_glosowania_XXII.124.20.doctreść dokumentu28 kB1152020-06-08 10:58
Pobierz plik (Uchwała.XXI.123.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.123.20.2020-05-08.pdfw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2020 roku358 kB1252020-05-20 11:29
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.123.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.123.20.doctreść dokumentu28 kB1312020-05-20 11:27
Pobierz plik (Uchwała.XXI.122.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.122.20.2020-05-08.pdfw sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodo208 kB1222020-05-20 11:26
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.122.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.122.20.doctreść dokumentu28 kB1092020-05-20 11:26
Pobierz plik (Uchwała.XXI.121.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.121.20.2020-05-08.pdfw sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego111 kB1362020-05-20 11:23
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.121.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.121.20.doctreść dokumentu28 kB1392020-05-20 11:22
Pobierz plik (Uchwała.XXI.120.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.120.20.2020-05-08.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020757 kB1152020-05-20 11:22
Pobierz plik (Wyniki głosowania_XXI.120.20.doc)Wyniki głosowania_XXI.120.20.doctreść dokumentu28 kB1152020-05-20 11:21
Pobierz plik (Uchwała.XXI.119.20.2020-05-08.pdf)Uchwała.XXI.119.20.2020-05-08.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020–2029107 kB1342020-05-20 11:12
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XXI.119.20.doc)wyniki_glosowania_XXI.119.20.doctreść dokumentu28 kB1302020-05-20 11:12
Pobierz plik (Uchwała.XX.118.2020-03-09.pdf)Uchwała.XX.118.2020-03-09.pdfdotyczy zmiany Uchwały Nr XIX/115/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną d209 kB1532020-03-26 10:41
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XX.118.20.doc)wyniki_glosowania_XX.118.20.docTreść dokumentu28 kB1372020-03-26 10:38
Pobierz plik (Uchwała.XX.117.20.2020-03-09.pdf)Uchwała.XX.117.20.2020-03-09.pdfw sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne w roku szkolnym 2019/2020199 kB1562020-03-26 10:37
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XX.117.20.doc)wyniki_glosowania_XX.117.20.docTreść dokumentu28 kB1282020-03-26 10:35
Pobierz plik (Uchwała.XX.116.20.2020-03-09.pdf)Uchwała.XX.116.20.2020-03-09.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020 695 kB1362020-03-26 10:32
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XX.116.20.doc)wyniki_glosowania_XX.116.20.docTreść dokumentu28 kB1242020-03-26 10:28
Pobierz plik (Uchwała.XIX.115.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.115.20.2020-01-31.pdfw sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie gminnym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 216 kB1512020-02-10 13:02
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.115.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.115.20.docTreść dokumentu28 kB1372020-02-10 13:01
Pobierz plik (Uchwała.XIX.114.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.114.20.2020-01-31.pdfw sprawie wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne122 kB1532020-02-10 13:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.114.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.114.20.docTreść dokumentu28 kB1412020-02-10 13:01
Pobierz plik (Uchwała.XIX.113.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.113.20.2020-01-31.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2020910 kB1452020-02-10 13:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.113.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.113.20.docTreść dokumentu28 kB1372020-02-10 13:00
Pobierz plik (Uchwała.XIX.112.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.112.20.2020-01-31.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2029 3402 kB1412020-02-10 12:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.112.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.112.20.docTreść dokumentu28 kB1392020-02-10 12:58
Pobierz plik (Uchwała.XIX.111.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.111.20.2020-01-31.pdfw sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2020205 kB1342020-02-10 12:58
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.111.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.111.20.docTreść dokumentu28 kB1322020-02-10 12:57
Pobierz plik (Uchwała.XIX.110.20.2020-01-31.pdf)Uchwała.XIX.110.20.2020-01-31.pdfw sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2020462 kB1412020-02-10 12:57
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.110.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.110.20.docTreść dokumentu28 kB1342020-02-10 12:55
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIX.110.20.doc)wyniki_glosowania_XIX.110.20.docTreść dokumentu28 kB1162020-02-10 12:55
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (RAPORT o stanie Gminy Poświętne za 2018 rok.pdf)RAPORT o stanie Gminy Poświętne za 2018 rok.pdf 28126 kB1702019-05-31 17:49
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.109.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.109.19.2019-12-20.pdfw sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi195 kB1582020-01-07 11:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.109.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.109.19.docTreść dokumentu28 kB02020-01-07 11:00
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.108.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.108.19.2019-12-20w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020248 kB102020-01-07 11:00
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.108.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.108.19.docTreść dokumentu28 kB1242020-01-07 10:59
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.107.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.107.19.2019-12-20.pdfw sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020285 kB1552020-01-07 10:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.107.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.107.19.docTreść dokumentu28 kB1332020-01-07 10:59
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.106.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.106.19.2019-12-20.pdfw sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok307 kB1452020-01-07 10:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.106.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.106.19.docTreść dokumentu28 kB1342020-01-07 10:58
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.105.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.105.19.2019-12-20.pdfw sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok108 kB02020-01-07 10:58
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.105.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.105.19.docTreść dokumentu28 kB1292020-01-07 10:57
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.104.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.104.19.2019-12-20.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019584 kB1322020-01-07 10:57
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.104.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.104.19.docTreść dokumentu28 kB1442020-01-07 10:57
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.103.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.103.19.2019-12-20.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029 101 kB1272020-01-07 10:56
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.103.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.103.19.docTreść dokumentu28 kB1312020-01-07 10:56
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.102.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.102.19.2019-12-20.pdfw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2020 rok 1591 kB1472020-01-07 10:56
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.102.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.102.19.docTreść dokumentu28 kB1372020-01-07 10:55
Pobierz plik (Uchwała.XVIII.101.19.2019-12-20.pdf)Uchwała.XVIII.101.19.2019-12-20.pdfw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029 113 kB1372020-01-07 10:54
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVIII.101.19.doc)wyniki_glosowania_XVIII.101.19.docTreść dokumentu28 kB1432020-01-07 10:54
Pobierz plik (Uchwała.XVII.100.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.100.19.2019-11-22.pdfw sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 103 kB02020-01-07 10:51
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.100.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.100.19.doctreść dokumentu28 kB1442019-12-03 13:55
Pobierz plik (Uchwała.XVII.99.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.99.19.2019-11-22.pdfw sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poświętne103 kB1562019-12-03 13:55
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.99.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.99.19.doctreść dokumentu28 kB1522019-12-03 13:55
Pobierz plik (Uchwała.XVII.98.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.98.19.2019-11-22.pdfdotyczy zmiany Uchwały Nr XVI/92/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem105 kB1602019-12-03 13:54
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.98.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.98.19.doctreść dokumentu28 kB1312019-12-03 13:54
Pobierz plik (Uchwała.XVII.97.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.97.19.2019-11-22.pdfw sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych198 kB1862019-12-03 13:54
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.97.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.97.19.doctreść dokumentu28 kB1422019-12-03 13:53
Pobierz plik (Uchwała.XVII.96.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.96.19.2019-11-22.pdfw sprawie stawek podatku od nieruchomości119 kB1472019-12-03 13:53
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.96.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.96.19.doctreść dokumentu28 kB1602019-12-03 13:52
Pobierz plik (Uchwała.XVII.95.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.95.19.2019-11-22.pdfw sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2020117 kB1522019-12-03 13:52
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.95.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.95.19.doctreść dokumentu28 kB1332019-12-03 13:51
Pobierz plik (Uchwała.XVII.94.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.94.19.2019-11-22.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019 407 kB1412019-12-03 13:51
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.94.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.94.19.doctreść dokumentu28 kB1402019-12-03 13:50
Pobierz plik (Uchwała.XVII.93.19.2019-11-22.pdf)Uchwała.XVII.93.19.2019-11-22.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-2029 4316 kB1472019-12-03 13:50
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.93.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.93.19.doctreść dokumentu28 kB1342019-12-03 13:50
Pobierz plik (Uchwała.XVI.92.19.2019-10-30.pdf)Uchwała.XVI.92.19.2019-10-30.pdfw sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem172 kB1312019-11-21 11:03
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVI.92.19.doc)wyniki_glosowania_XVI.92.19.docTreść dokumentu24 kB1332019-11-21 11:03
Pobierz plik (Uchwała.XVI.91.19.2019-10-30.pdf)Uchwała.XVI.91.19.2019-10-30.pdfzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodze176 kB1662019-11-21 11:03
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVII.91.19.doc)wyniki_glosowania_XVII.91.19.docTreść dokumentu24 kB1642019-11-21 11:02
Pobierz plik (Uchwała.XVI.90.19.2019-10-30.pdf)Uchwała.XVI.90.19.2019-10-30.pdfdotycząca zmiany Uchwały Nr XXXI/193/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Poświętne93 kB02019-11-21 11:02
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVI.90.19.doc)wyniki_glosowania_XVI.90.19.docTreść dokumentu24 kB1362019-11-21 11:01
Pobierz plik (Uchwała.XVI.89.19.2019-10-30.pdf)Uchwała.XVI.89.19.2019-10-30.pdfw sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/73/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego94 kB1402019-11-21 11:01
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVI.89.19.doc)wyniki_glosowania_XVI.89.19.docTreść dokumentu24 kB02019-11-21 11:00
Pobierz plik (Uchwała.XVI.88.19.2019-10-30.pdf)Uchwała.XVI.88.19.2019-10-30.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019753 kB1432019-11-21 10:59
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XVI.88.19.doc)wyniki_glosowania_XVI.88.19.docTreść dokumentu24 kB1232019-11-21 10:59
Pobierz plik (uchwała nr XV.87.19.pdf)uchwała nr XV.87.19.pdfw sprawie przekazania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem94 kB1322019-11-21 10:58
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XV.87.19.doc)wyniki_glosowania_XV.87.19.docTreść dokumentu24 kB1282019-11-21 10:58
Pobierz plik (Uchwała nr XV.86.19.pdf)Uchwała nr XV.86.19.pdfw sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok95 kB1612019-11-21 10:58
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XV.86.19.doc)wyniki_glosowania_XV.86.19.docTreść dokumentu24 kB1212019-11-21 10:58
Pobierz plik (Uchwała nr XV.85.19.pdf)Uchwała nr XV.85.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019539 kB1362019-11-21 10:57
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XV.85.19.doc)wyniki_glosowania_XV.85.19.docTreść dokumentu24 kB1362019-11-21 10:57
Pobierz plik (Uchwała nr XV.84.19.pdf)Uchwała nr XV.84.19.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–20294307 kB1352019-11-21 10:57
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XV.84.19.doc)wyniki_glosowania_XV.84.19.docTreść dokumentu24 kB02019-11-21 10:56
Pobierz plik (Uchwała.XIV.83.19.2019-08-30.pdf)Uchwała.XIV.83.19.2019-08-30.pdfw sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne''202 kB1162019-11-21 10:55
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIV.83.19.doc)wyniki_glosowania_XIV.83.19.docTreść dokumentu24 kB1282019-11-21 10:55
Pobierz plik (Uchwała.XIV.82.19.2019-08-30.pdf)Uchwała.XIV.82.19.2019-08-30.pdfw sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2019 roku176 kB1722019-11-21 10:55
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIV.82.19.doc)wyniki_glosowania_XIV.82.19.docTreść dokumentu24 kB1292019-11-21 10:54
Pobierz plik (Uchwała.XIV.81.19.2019-08-30.pdf)Uchwała.XIV.81.19.2019-08-30.pdfw sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne94 kB1122019-11-21 10:54
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIV.81.19.doc)wyniki_glosowania_XIV.81.19.docTreść dokumentu24 kB1262019-11-21 10:54
Pobierz plik (Uchwała.XIV.80.19.2019-08-30.pdf)Uchwała.XIV.80.19.2019-08-30.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019 455 kB1142019-11-21 10:53
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIV.80.19.doc)wyniki_glosowania_XIV.80.19.docTreść dokumentu24 kB1092019-11-21 10:53
Pobierz plik (Uchwała.XIV.79.19.2019-08-30.pdf)Uchwała.XIV.79.19.2019-08-30.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–20294438 kB1102019-11-21 10:53
Pobierz plik (wyniki_glosowania_XIV.79.19.doc)wyniki_glosowania_XIV.79.19.docTreść dokumentu24 kB1242019-11-21 10:52
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.78.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.78.19.19.pdfw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty94 kB1722019-08-09 11:00
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.78.19.doc)wyniki głosowania XIII.78.19.docTreść dokumentu7 kB1372019-08-09 10:59
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.77.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.77.19.19.pdfw sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne’’279 kB1292019-08-09 10:59
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.77.19.doc)wyniki głosowania XIII.77.19.docTreść dokumentu7 kB1162019-08-09 10:58
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.76.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.76.19.19.pdfprzyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poświętne'' oraz przekazania go do organu regulacyjnego203 kB1312019-08-09 10:58
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.76.19.doc)wyniki głosowania XIII.76.19.docTreść dokumentu7 kB1202019-08-09 10:57
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.75.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.75.19.19.pdfw sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok94 kB1262019-08-09 10:56
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.75.19.doc)wyniki głosowania XIII.75.19.docTreść dokumentu7 kB1262019-08-09 10:56
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.74.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.74.19.19.pdfw sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dębie z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2019/202091 kB1282019-08-09 10:55
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.74.19.doc)wyniki głosowania XIII.74.19.docTreść dokumentu7 kB1332019-08-09 10:54
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.73.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.73.19.19.pdfw sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego91 kB1322019-08-09 10:53
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.73.19.doc)wyniki głosowania XIII.73.19.docTreść dokumentu7 kB1142019-08-09 10:52
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.72.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.72.19.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019771 kB1162019-08-09 10:51
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.72.19.doc)wyniki głosowania XIII.72.19.docTreść dokumentu7 kB1112019-08-09 10:51
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.71.19.pdf)Uchwała nr XIII.71.19.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–20294266 kB1232019-08-09 10:50
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.71.19.doc)wyniki głosowania XIII.71.19.docTreść dokumentu7 kB1122019-08-09 10:49
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.70.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.70.19.19.pdfw sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok92 kB1162019-08-09 10:48
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.70.19.doc)wyniki głosowania XIII.70.19.docTreść dokumentu7 kB1352019-08-09 10:48
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.69.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.69.19.19.pdfw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2018 rok90 kB1232019-08-09 10:47
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.69.19.doc)wyniki głosowania XIII.69.19.docTreść dokumentu7 kB1352019-08-09 10:47
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.68.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.68.19.19.pdfw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem88 kB1282019-08-09 10:46
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.68.19.doc)wyniki głosowania XIII.68.19.docTreść dokumentu7 kB1142019-08-09 10:46
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.67.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.67.19.19.pdfw sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem90 kB1212019-08-09 10:44
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.67.19.doc)wyniki głosowania XIII.67.19.docTreść dokumentu7 kB02019-08-09 10:44
Pobierz plik (Uchwała nr XIII.66.19.19.pdf)Uchwała nr XIII.66.19.19.pdfw sprawie udzielenia wójtowi gminy Poświętne wotum zaufania163 kB1312019-08-08 16:37
Pobierz plik (wyniki głosowania XIII.66.19.doc)wyniki głosowania XIII.66.19.docTreść dokumentu7 kB1132019-08-08 16:36
Pobierz plik (Uchwała nr XII.65.19.19.pdf)Uchwała nr XII.65.19.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019288 kB1462019-08-08 16:16
Pobierz plik (wyniki głosowania XII.65.19.doc)wyniki głosowania XII.65.19.docTreść dokumentu7 kB1172019-08-08 16:15
Pobierz plik (Uchwała nr XII.64.19..pdf)Uchwała nr XII.64.19..pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–20294220 kB1302019-08-08 16:15
Pobierz plik (wyniki głosowania XII.64.19.doc)wyniki głosowania XII.64.19.docTreść dokumentu7 kB1122019-08-08 16:13
Pobierz plik (wyniki głosowania XII.64.19.doc)wyniki głosowania XII.64.19.docTreść dokumentu7 kB1352019-08-08 16:13
Pobierz plik (Uchwała nr XI.63.19.pdf)Uchwała nr XI.63.19.pdfzmieniająca Uchwałę Nr X/56/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Poświętnem z filią w Dębie169 kB1492019-06-27 16:15
Pobierz plik (wyniki głosowania XI.63.19.doc)wyniki głosowania XI.63.19.docTreść dokumentu25 kB1172019-06-27 16:14
Pobierz plik (Uchwał nr XI.62.19.pdf)Uchwał nr XI.62.19.pdfw sprawie przekazania środków finansowych dla Policji177 kB1192019-06-27 16:14
Pobierz plik (wyniki głosowania XI.62.19.doc)wyniki głosowania XI.62.19.docTreść dokumentu24 kB1312019-06-27 16:13
Pobierz plik (Uchwała nr XI.61.19.pdf)Uchwała nr XI.61.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019375 kB1332019-06-27 16:13
Pobierz plik (wyniki głosowania XI.61.19.doc)wyniki głosowania XI.61.19.docTreść dokumentu24 kB1212019-06-27 16:12
Pobierz plik (Uchwała nr XI.60.19.pdf)Uchwała nr XI.60.19.pdfw sprawie przystąpienia Gminy Poświętne do Stowarzyszenia „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”167 kB1442019-06-27 16:11
Pobierz plik (wyniki głosowania XI.60.19.doc)wyniki głosowania XI.60.19.docTreść dokumentu24 kB1132019-06-27 16:11
Pobierz plik (Uchwała nr XI.59.19.pdf)Uchwała nr XI.59.19.pdfw sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego Stanicy ZHP we Fryszerce175 kB1222019-06-27 16:11
Pobierz plik (wyniki głosowania XI.59.19.doc)wyniki głosowania XI.59.19.docTreść dokumentu24 kB1212019-06-27 16:08
Pobierz plik (Uchwała nr IX.53.19.pdf)Uchwała nr IX.53.19.pdfw sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku92 kB1282019-05-15 13:36
Pobierz plik (Uchwała nr X.58.19.pdf)Uchwała nr X.58.19.pdfw sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne"204 kB1402019-05-14 20:49
Pobierz plik (wyniki glosowania X.58.19.doc)wyniki glosowania X.58.19.docTreść dokumentu24 kB1132019-05-14 20:49
Pobierz plik (Uchwała nr X.57.19.pdf)Uchwała nr X.57.19.pdfw sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na teranie gminy Poświętne515 kB1352019-05-14 20:49
Pobierz plik (wyniki glosowania X.57.19.doc)wyniki glosowania X.57.19.docTreść dokumentu24 kB1202019-05-14 20:48
Pobierz plik (Uchwała nr X.56.19.pdf)Uchwała nr X.56.19.pdfw sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Poświętnem z filią w Dębie174 kB1472019-05-14 20:48
Pobierz plik (wyniki glosowania X.56.19.doc)wyniki glosowania X.56.19.docTreść dokumentu24 kB1192019-05-14 20:47
Pobierz plik (Uchwała nr X.55.19.pdf)Uchwała nr X.55.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019564 kB1422019-05-14 20:47
Pobierz plik (wyniki glosowania X.55.19.doc)wyniki glosowania X.55.19.docTreść dokumentu24 kB1172019-05-14 20:46
Pobierz plik (Uchwała nr X.54.19.pdf)Uchwała nr X.54.19.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-20294247 kB1242019-05-14 20:46
Pobierz plik (wyniki_glosowania_Uchwała Nr. X.54.19.doc)Wyniki głosowania Treść dokumentu24 kB1222019-05-14 20:44
Pobierz plik (Uchwała.VIII.52.19.pdf)Uchwała nr VIII.52.19.pdfw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2019 roku311 kB1592019-04-18 15:34
Pobierz plik (Uchwała.VIII.51.19.pdf)Uchwała nr VIII.51.2019.pdfzmieniająca Uchwałę Nr V/41/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023316 kB1232019-04-18 15:33
Pobierz plik (Uchwała.VIII.50.19.pdf)Uchwała nr VIII.50.19.pdfzmieniająca Uchwałę Nr IV/34/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim...193 kB1132019-04-18 15:32
Pobierz plik (Uchwała.VIII.49.19.pdf)Uchwała nr VIII.49.19.pdfzmieniająca Uchwałę Nr IV/33/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata...192 kB1182019-04-18 15:29
Pobierz plik (Uchwała.VIII.48.19.pdf)Uchwała nr VIII.48.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019406 kB1242019-04-18 15:28
Pobierz plik (Uchwała.VII.47.19.pdf)Uchwała nr VII.47.19.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-202990 kB1182019-04-18 15:17
Pobierz plik (Uchwała nr VII.46.19.pdf)Uchwała nr VII.46.19.pdfw sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Poświętnem z filią w Dębie198 kB1762019-03-11 10:05
Pobierz plik (Uchwała nr VII.45.19.pdf)Uchwała nr VII.45.19.pdfw sprawie przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poświętne'' oraz przekazania go do organu regulacyjnego203 kB1422019-03-11 10:04
Pobierz plik (Uchwała nr VII.44.19.pdf)Uchwała nr VII.44.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019340 kB1312019-03-11 10:04
Pobierz plik (Uchwała VI.43.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019.pdf)Uchwała nr VI.43.19.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019385 kB1272019-03-08 19:03
Pobierz plik (Uchwał nr VI.42.19.pdf)Uchwał nr VI.42.19.pdfw sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019-20294005 kB1262019-03-08 18:59
Pobierz plik (Uchwała.V.41.19.2019-01-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029.pdf)Uchwała nr V.41.19.2019.pdfw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023207 kB1622019-03-08 18:56

Pełna treść statutu znajduje się poniżej w załączniku

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Statut Gminy Poświętne 2018.pdf)Statut Gminy Poświętne 2018.pdf 2641 kB2542018-12-11 14:19

Uchwała nr. XLIX/291/18 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 września 2018r. w sprawie statutu Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwała XLIX29118.pdf)uchwała XLIX29118.pdf 117 kB1542018-12-11 14:16
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Uchwała.V.41.19.2019-01-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029.pdf)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodziniew sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023207 kB1582019-02-11 22:31
Pobierz plik (Uchwała.V.40.19.2019-01-18 w sprawie zmian w budżecie.pdf)Uchwała.V.40.19.2019-01-18 w sprawie zmian w budżecie.pdfw sprawie zmian w budżecie560 kB1502019-02-11 22:31
Pobierz plik (Uchwała.V.39.19.2019-01-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029.pdf)Uchwała.V.39.19.2019-01-18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029.pdfw sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–20295011 kB1572019-02-11 22:30
Pobierz plik (Uchwała.V.38.19.2019-01-18 w sprawie zmiany statów sołectw.pdf)Uchwała.V.38.19.2019-01-18 w sprawie zmiany statów sołectw.pdfw sprawie zmiany statów sołectw92 kB1292019-02-11 22:29
Pobierz plik (Uchwała.V.37.19.2019-01-18 w sprawie incjatywy uchwałodawczej.pdf)Uchwała.V.37.19.2019-01-18 w sprawie incjatywy uchwałodawczej.pdfw sprawie incjatywy uchwałodawczej269 kB1422019-02-11 22:29
Pobierz plik (Uchwała.V.36.19.2019-01-18 w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2019..pdf)Uchwała.V.36.19.2019-01-18 w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2019..pdfw sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2019166 kB1422019-02-11 22:26
Pobierz plik (Uchwała.V.35.19.2019-01-18. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019.pdf)Uchwała.V.35.19.2019-01-18. w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019.pdfw sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019360 kB1432019-02-11 22:25
Pobierz plik (Nr IV.34.18 - określenie zasad zwrotu wydatków PS..pdf)Nr IV.34.18 - określenie zasad zwrotu wydatków PS..pdfw sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023201 kB1402019-01-03 11:41
Pobierz plik (Nr IV.33.18 - kryteria dochodowe do korzystania z PS.pdf)Nr IV.33.18 - kryteria dochodowe do korzystania z PS.pdfw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023200 kB1402019-01-03 11:41
Pobierz plik (Nr IV.32.18 - wieloletni program osłonowy PS.pdf)Nr IV.32.18 - wieloletni program osłonowy PS.pdfw sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023307 kB1412019-01-03 11:41
Pobierz plik (Nr IV.31.18 - przeciwdziałanie narkomanii.pdf)Nr IV.31.18 - przeciwdziałanie narkomanii.pdfw sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019294 kB1692019-01-03 11:40
Pobierz plik (Nr IV.30.18 - program GKRPA.pdf)Nr IV.30.18 - program GKRPA.pdfw sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok317 kB1802019-01-03 11:40
Pobierz plik (Nr IV.29.18 - współpraca z org. pozarządowymi.pdf)Nr IV.29.18 - współpraca z org. pozarządowymi.pdfw sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019366 kB1512019-01-03 11:37
Pobierz plik (Nr IV.28.18 - dotacja dla OSP Poświętne.pdf)Nr IV.28.18 - dotacja dla OSP Poświętne.pdfw sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem101 kB1482019-01-03 11:34
Pobierz plik (Nr IV.27.18 - zmieniająca uchwałę Nr XXXVI.217.17 - rozbudowa drogi Studzianna Dęba.Kopia.pdf)Nr IV.27.18 - zmieniająca uchwałę Nr XXXVI.217.17 - rozbudowa drogi Studzianna Dęba.Kopia.pdfZmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania zadania pn "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba"105 kB1512019-01-03 11:33
Pobierz plik (Nr IV.26.18 - diety radnych i wiceprzewodniczących.pdf)Nr IV.26.18 - diety radnych i wiceprzewodniczących.pdfw sprawie ustelenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne103 kB1692019-01-03 11:32
Pobierz plik (Nr IV.25.18 - zmiany w budżecie.pdf)Nr IV.25.18 - zmiany w budżecie.pdfw sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 20181133 kB1592018-12-22 10:00
Pobierz plik (Uchwała Nr II_283_2018.pdf)UCHWAŁA NR II/283/2018 1467 kB1672018-12-20 17:34
Pobierz plik (uchwała nr.IV.23.18 z dnia 20 grudnia 2018r.(2).pdf)UCHWAŁA NR IV/23/18w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2019 r1875 kB2772018-12-20 17:31
Pobierz plik (Nr III.19.18 - odpłatnośc za pobyt w ośrodkach.pdf)Nr III.19.18 - odpłatnośc za pobyt w ośrodkach.pdfw sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców z terenu Gminy Poświętne285 kB1542018-12-04 14:07
Pobierz plik (Nr III.18.18 - podatek od środków transportowych.pdf)Nr III.18.18 - podatek od środków transportowych.pdfw sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych209 kB1742018-12-04 14:07
Pobierz plik (Nr III.17.18 - podatek od nieruchomości.pdf)Nr III.17.18 - podatek od nieruchomości.pdfw sprawie stawek podatku od nieruchomości110 kB1792018-12-04 14:06
Pobierz plik (Nr III.16.18 - cena żyta.pdf)Nr III.16.18 - cena żyta.pdfw sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2019105 kB1572018-12-04 14:06
Pobierz plik (Nr III.15.18. - wynagrodzenie wójta.pdf)Nr III.15.18. - wynagrodzenie wójta.pdfw sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Poświętne103 kB1812018-12-04 14:06
Pobierz plik (Nr II.14.18 - skład KSW.pdf)Nr II.14.18 - skład KSW.pdfw sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poświętne104 kB1552018-12-04 14:06
Pobierz plik (Nr II.13.18 - skład KO.pdf)Nr II.13.18 - skład KO.pdfw sprawie ustalenia, składu osobowego i zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Poświętne102 kB1712018-12-04 14:05
Pobierz plik (Nr II.12.18 - skład KBG.pdf)Nr II.12.18 - skład KBG.pdfw sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne102 kB1532018-12-04 14:05
Pobierz plik (Nr II.11.18 - skład KR.pdf)Nr II.11.18 - skład KR.pdfw sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne105 kB1552018-12-04 14:05
Pobierz plik (Nr II.10.18 - liczba radnych KSW.pdf)Nr II.10.18 - liczba radnych KSW.pdfw sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poświętne103 kB1562018-12-04 14:04
Pobierz plik (Nr II.9.18 - liczba radnych KO.pdf)Nr II.9.18 - liczba radnych KO.pdfw sprawie ustalenia liczby członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Poświętne100 kB1812018-12-04 14:04
Pobierz plik (Nr II.8.18 - liczba radnych KBG.pdf)Nr II.8.18 - liczba radnych KBG.pdfw sprawie ustalenia liczby członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne101 kB1632018-12-04 14:03
Pobierz plik (Nr II.7.18 - liczba radnych KR.pdf)Nr II.7.18 - liczba radnych KR.pdfw sprawie ustalenia liczby radnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne100 kB1672018-12-04 14:02
Pobierz plik (Nr II.6.18 - wybór przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.pdf)Nr II.6.18 - wybór przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji.pdfw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Poświętne103 kB1622018-12-04 14:02
Pobierz plik (Nr  II.5.18 - wybór przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sporaw Socjalnych.pdf)Nr II.5.18 - wybór przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sporaw Socjalnych.pdfw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Poświętne103 kB1512018-12-04 14:01
Pobierz plik (Nr II.4.18 - wybór przewodniczącego komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.pdf)Nr II.4.18 - wybór przewodniczącego komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.pdfw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne101 kB1522018-12-04 14:00
Pobierz plik (Nr II.3.18 - wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf)Nr II.3.18 - wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdfw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne101 kB1632018-12-04 14:00
Pobierz plik (Nr I.2.18 - wybór wiceprzewodniczących..pdf)Nr I.2.18 - wybór wiceprzewodniczących..pdfw sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Poświętne101 kB1472018-12-04 13:58
Pobierz plik (Nr I.1.18 - wybór przewodniczącego.pdf)Nr I.1.18 - wybór przewodniczącego.pdfw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne99 kB1762018-12-04 13:57

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Poświętne - zestawienie danych literaturowych i dokumentacyjnych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (inwentaryzacja_przyrodnicza.pdf)Inwentaryzacja przyrodniczaTreść dokumentu925 kB5652018-05-18 14:31

Podkategorie