Zawiadomienia o sesjach

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Poświętne.pdfTreść dokumentu69 kB2222020-01-27 10:14
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie na sesje.pdf)zaproszenie na sesje.pdf 68 kB1892019-12-14 10:11

Rada Gminy Poświętne )
XVII Sesja w dniu 22 listopada 2019, godz. 14:00

ZAPROSZENIE

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.     Wybór Sekretarza obrad

3.     Przyjęcie porządku obrad

4.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji

5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

7.     Podjęcie uchwał:

a.      w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

b.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

c.      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2020,

d.     w sprawie stawek podatku od nieruchomości

e.      w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

f.      dotyczy zmiany Uchwały Nr XVI/92/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem

g.     w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poświętne

h.     w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.     Interpelacje

9.     Informacje, zapytania, wolne wnioski

10.  Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wiechecki

Rada Gminy Poświętne
XVI Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 13:00

ZAPROSZENIE

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesjnym
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych
 7. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników urzędu.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
  3. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXI/193/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Poświętne
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
  5. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem
 9. Interpelacje
 10. Informacje, zapytania, wolne wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Kazimierz Wiechecki

ZAPROSZENIE

Rada Gminy Poświętne

XIV Sesja w dniu 30 sierpnia 2019, godz. 08:00

 

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.       Wybór sekretarza obrad

3.       Przyjęcie porządku obrad

4.       Przyjęcie protokołów:

 a.       Przyjęcie protokołu z XII sesji

 b.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji

5.       Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6.       Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020 – informacja dyrektorów

7.       Podjęcie uchwał:

 a.       w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

 b.       w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

 c.        w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne

 d.       w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres od dnia 1 września 2019 roku

 e.        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne

 f.        sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Poświętne''

 

8.       Interpelacje

9.       Informacje, zapytania, wolne wnioski

10.    Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

       Kazimierz Wiechecki