Drukuj

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. (wtorek ) od godziny 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy   w Poświętnem.

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

6. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

b) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania, informacje i wolne wnioski.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Mieczysław Worach

Nadrzędna kategoria: Organy
Odsłony: 1095