SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Mieczysław Worach

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Bogusz Władysław

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Małachowski Andrzej

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ 

Pawlik Andrzej

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTW

Grzegorski Marian

RADNY

Ajdamiak Jerzy

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Franas Michał

RADNY

Goska Sławomir

RADNY

Kacprzak Bolesław

RADNY

Kacprzak Marian

RADNY

Moskwa Sławomir

RADNY

Świąder Grzegorz

RADNY

Świąder Jan

RADNY

Wielgus Krzysztof

RADNY

Kwaśniak Stefan