SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marian Marek Grzegorski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Edward Lipski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Małachowski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Andrzej Pawlik

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

Czesław Sobczyk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Władysław Bogusz

RADNY

Michał Franas

RADNY

Sławomir Goska

RADNY

Bolesław Kacprzak

RADNY

Paweł Kobylarczyk

RADNY

Krystyna Kucharczyk

RADNY

Grzegorz Świąder

RADNY

Krzysztof Wielgus

RADNY

Mieczysław Worach

RADNY

Roch Żak