SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

Andrzej Małachowski

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Tulin

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Andrzej Kowalik

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Andrzej Pawlik

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

Marian Marek Grzegorski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Zdzisław Serafin

RADNY

Włodzimierz Bogusiak

RADNY

Sławomir Goska

RADNY

Marian Grzybek

RADNY

Bolesław Kacprzak

RADNY

Paweł Kobylarczyk

RADNY

Edward Lipski

RADNY

Tadeusz Nowak

RADNY

Czesław Sobczyk

RADNY

Roch Żak