SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY POŚWIĘTNE

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Wiechecki Kazimierz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Kacprzak Bogdan

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY Malej Sylwester

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Grzegorski Marian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO – GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

Kacprzak Bolesław

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Szufladowicz Maciej

PRZWONICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI CZYŻOWICZ BOGUSŁAW

RADNY

Grzybek Henryk

RADNY

Jakubczyk Maria

RADNY Kaczmarczyk Piotr

RADNY

Maruszewski Krzysztof

RADNY Badura Adam

RADNY

Serafin Zdzisław

RADNY

Szufladowicz Zuzanna

RADNY

Kacprzak Marcin