SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA i SPRAW SOCJALNYCH

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Szufladowicz Maciej

CZŁONEK KOMISJI

Mnich Małgorzata

CZŁONEK KOMISJI

Szufladowicz Zuzanna

CZŁONEK KOMISJI

Zaremba Jacek