SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Grzegorski Marian

CZŁONEK KOMISJI

Jakubczyk Maria

CZŁONEK KOMISJI

Świąder Grzegorz

CZŁONEK KOMISJI

Malej Sylwester

CZŁONEK KOMISJI

Grzybek Henryk