Organy

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie-o-XXVI-sesji-Rady-Gminy-Poświętne.pdf)Zawiadomienie-o-XXVI-sesji-Rady-Gminy-Poświętnetreść dokumentu206 kB32020-10-23 13:21
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Poświętnetreść dokumentu264 kB232020-09-18 15:05
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Poświętnetreść dokumentu119 kB352020-08-24 15:03
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie-o-XXIII-sesji-Rady-Gminy-Poświętne-1.pdf)Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Poświętne treść125 kB732020-06-17 14:57
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie-o-sesji.pdf)Zawiadomienie-o-sesji.pdftreść dokumentu123 kB862020-05-22 15:07
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Poświętne.pdfTreść dokumentu115 kB762020-04-30 11:31
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie.pdf)Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Poświętnetreść69 kB1202020-03-02 15:23
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Poświętne.pdf)Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Poświętne.pdfTreść dokumentu69 kB1442020-01-27 10:14
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie na sesje.pdf)zaproszenie na sesje.pdf 68 kB1372019-12-14 10:11

Rada Gminy Poświętne )
XVII Sesja w dniu 22 listopada 2019, godz. 14:00

ZAPROSZENIE

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

2.     Wybór Sekretarza obrad

3.     Przyjęcie porządku obrad

4.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji

5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

6.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

7.     Podjęcie uchwał:

a.      w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019

b.     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2019–2029

c.      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2020,

d.     w sprawie stawek podatku od nieruchomości

e.      w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

f.      dotyczy zmiany Uchwały Nr XVI/92/19 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem

g.     w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Poświętne

h.     w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8.     Interpelacje

9.     Informacje, zapytania, wolne wnioski

10.  Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wiechecki

Rada Gminy Poświętne
XVI Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 13:00

ZAPROSZENIE

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesjnym
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych
 7. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników urzędu.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego
  3. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXXI/193/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Poświętne
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
  5. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Poświętnem
 9. Interpelacje
 10. Informacje, zapytania, wolne wnioski
 11. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Kazimierz Wiechecki

Podkategorie