Ochrona środowiska

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.doc)WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.doc 32 kB952019-01-08 09:02

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie_PUA.pdf)Obwieszczenie_PUA.pdfTekst obwieszczenia64 kB3552016-05-17 12:21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdfTekst zawiadomienia21 kB2782016-05-11 12:35

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdf)PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdfTekst dokumentu1084 kB4812016-01-28 12:53
Pobierz plik (uchw_XVI_91_15.pdf)uchw_XVI_91_15.pdfUCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Poświętne1809 kB2562016-01-28 12:52
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów..doc)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów..doc 59 kB1072019-01-08 08:58

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie2.pdf)OŚ.6220.1.2010/2015.BSTekst obwieszczenia41 kB2542015-03-18 09:51

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie-os.6220.5.20092015.bs.pdf)OŚ.6220.5.2009/2015.BSTekst obwieszczenia40 kB2322015-03-18 09:47

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne" zmienionej uchwałą Nr XXIII/130/13 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2013 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_244_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_244_2014a.pdfTekst uchwały182 kB2082014-10-02 13:29
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_244_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_244_2014a.pdfTekst uchwały182 kB1942014-10-02 13:29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (os.6220.1.2014.pdf)os.6220.1.2014.pdfTekst zawiadomienia OŚ.6220.1.201425 kB2352014-05-23 09:18
Pobierz plik (os.6220.1.2014.pdf)os.6220.1.2014.pdfTekst zawiadomienia OŚ.6220.1.201425 kB1872014-05-23 09:18

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj zezwolenia

Określenie terminu ważności zezwolenia

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wójt Gminy Poświętne

OZ.6144.1.2013

Longin Siemiński

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński

91-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

Wyłapywanie, transport oraz zapewnienie wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Poświętne

17.03.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj zezwolenia

Określenie terminu ważności zezwolenia

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wójt Gminy Poświętne

OŚ.6233.1.2013

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

ul. Krótka 1,

26-300 Opoczno

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne

13.05.2023 r.

 

 

 2.

 Wójt Gminy Poświętne

 OŚ.6233.1.2015

 F.U. "DUD-KAR" Karol Dudeńko

Żądłowice 23,

97-215 Inowłódz

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne

 26.05.2025 r.

 

 

Podkategorie