Drukuj

Nasz znak: 7624/4/09 Poświętne, 30.09.2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zawiadomienie stron o zebranych

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony , iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Lipiński Jerzy dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie stawu rybnego na magazyny rybne w miejscowości Fryszerka na działce nr ew.248/1 , gmina Poświętne .

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia .

 

 

 

Nadrzędna kategoria: Ochrona środowiska
Odsłony: 1552