Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj zezwolenia

Określenie terminu ważności zezwolenia

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wójt Gminy Poświętne

OZ.6144.1.2013

Longin Siemiński

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński

91-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

Wyłapywanie, transport oraz zapewnienie wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Poświętne

17.03.2023 r.