Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj zezwolenia

Określenie terminu ważności zezwolenia

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wójt Gminy Poświętne

OŚ.6233.1.2013

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

ul. Krótka 1,

26-300 Opoczno

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne

13.05.2023 r.

 

 

 2.

 Wójt Gminy Poświętne

 OŚ.6233.1.2015

 F.U. "DUD-KAR" Karol Dudeńko

Żądłowice 23,

97-215 Inowłódz

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne

 26.05.2025 r.