Ochrona środowiska

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rozdział I_wstęp, drzewa pomnikowe, głazy_2.pdf)Rozdział I_wstęp, drzewa pomnikowe, głazy_2.pdfTreść dokumentu10658 kB252019-05-06 08:15
Pobierz plik (Rozdział II_krajobraz_2.pdf)Rozdział II_krajobraz_2.pdfTreść dokumentu5869 kB182019-05-06 08:15
Pobierz plik (Rozdział III_kamienne budowle_2.pdf)Rozdział III_kamienne budowle_2.pdfTreść dokumentu6177 kB172019-05-06 08:14
Pobierz plik (Rozdział IV_tradycyjne kwietne ogrody_2.pdf)Rozdział IV_tradycyjne kwietne ogrody_2.pdfTreść dokumentu6044 kB372019-05-06 08:14
Pobierz plik (Rozdział V_spektakularne zjawiska przyrodnicze_2.pdf)Rozdział V_spektakularne zjawiska przyrodnicze_2.pdfTreść dokumentu2127 kB132019-05-06 08:14
Pobierz plik (Rozdział VI_tradycyjne sady przydomowe_6.pdf)Rozdział VI_tradycyjne sady przydomowe_6.pdfTreść dokumentu4476 kB142019-05-06 08:13
Pobierz plik (Rozdział VII_obszary miododajne_2.pdf)Rozdział VII_obszary miododajne_2.pdfTreść dokumentu1579 kB122019-05-06 08:13
Pobierz plik (Rozdział VIII_wychodnie i odsłonięcia skalne_2.pdf)Rozdział VIII_wychodnie i odsłonięcia skalne_2.pdfTreść dokumentu864 kB152019-05-06 08:13
Pobierz plik (Rozdział IX_siedliska dopłaty rolno - środowiskowe_2.pdf)Rozdział IX_siedliska dopłaty rolno - środowiskowe_2.pdfTreść dokumentu1957 kB102019-05-06 08:12
Pobierz plik (Rozdział X_charakterystyczne gatunki grzybów, roślin, zwierząt_2.pdf)Rozdział X_charakterystyczne gatunki grzybów, roślin, zwierząt_2.pdfTreść dokumentu2961 kB122019-05-06 08:12
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.doc)WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.doc 32 kB242019-01-08 09:02

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie_PUA.pdf)Obwieszczenie_PUA.pdfTekst obwieszczenia64 kB2552016-05-17 12:21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdfTekst zawiadomienia21 kB1912016-05-11 12:35

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdf)PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdfTekst dokumentu1084 kB2482016-01-28 12:53
Pobierz plik (uchw_XVI_91_15.pdf)uchw_XVI_91_15.pdfUCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Poświętne1809 kB1532016-01-28 12:52
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów..doc)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów..doc 59 kB202019-01-08 08:58

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie2.pdf)OŚ.6220.1.2010/2015.BSTekst obwieszczenia41 kB1742015-03-18 09:51

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie-os.6220.5.20092015.bs.pdf)OŚ.6220.5.2009/2015.BSTekst obwieszczenia40 kB1382015-03-18 09:47

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne" zmienionej uchwałą Nr XXIII/130/13 Rady Gminy z dnia 18 lutego 2013 r

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_244_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_244_2014a.pdfTekst uchwały182 kB1122014-10-02 13:29
Pobierz plik (uchw_XXXVIII_244_2014a.pdf)uchw_XXXVIII_244_2014a.pdfTekst uchwały182 kB1092014-10-02 13:29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (os.6220.1.2014.pdf)os.6220.1.2014.pdfTekst zawiadomienia OŚ.6220.1.201425 kB1712014-05-23 09:18
Pobierz plik (os.6220.1.2014.pdf)os.6220.1.2014.pdfTekst zawiadomienia OŚ.6220.1.201425 kB1232014-05-23 09:18

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

Lp.

Nazwa organu wydającego decyzję

Nr decyzji i data jej wydania

Nazwa i adres wnioskodawcy

Rodzaj zezwolenia

Określenie terminu ważności zezwolenia

Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Wójt Gminy Poświętne

OZ.6144.1.2013

Longin Siemiński

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński

91-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2

Wyłapywanie, transport oraz zapewnienie wyżywienia i opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Poświętne

17.03.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie