Konsultacje społeczne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Teskt konsultacji.pdf)Tekst konsultacjiTekst konsultacji386 kB1162015-02-06 08:23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (bezdomne_2014.pdf)Tekst konsultacjiTekst konsultacji259 kB952014-01-30 14:15
Pobierz plik (bezdomne_2014.pdf)Tekst konsultacjiTekst konsultacji259 kB1032014-01-30 14:15

Ogłoszenie o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/ll Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Poświętne zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 21 listopada 2013 r. i zostaną zakończone w dniu 5 grudnia 2013 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2013 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4
Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz_opinii.pdfFormularz opinii147 kB1162013-11-21 12:11
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz_opinii.pdfFormularz opinii147 kB1142013-11-21 12:11
Pobierz plik (progra_wsp_2013.doc)progra_wsp_2013.docProgram współpracy50 kB1442013-11-21 12:11
Pobierz plik (progra_wsp_2013.doc)progra_wsp_2013.docProgram współpracy50 kB1092013-11-21 12:11

Ogłoszenie o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Gminnego Programu
Wspierania Rodziny  na lata 2013-2016. W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/ll Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Poświętne zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 17 października 2013 r. i zostaną zakończone w dniu 30 października 2013 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2013 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4
Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (program_rodz_2013.pdf)program_rodz_2013.pdfTekst programu91 kB1372013-10-17 14:58
Pobierz plik (program_rodz_2013.pdf)program_rodz_2013.pdfTekst programu91 kB1402013-10-17 14:58
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz_opinii.pdfFormularz opinii147 kB1302013-10-17 14:58
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz_opinii.pdfFormularz opinii147 kB1032013-10-17 14:58

Ogłoszenie o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Poświętne
W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/ll Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Poświętne zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20 lutego 2013 r. i zostaną zakończone w dniu 07 marca 2013 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 marca 2013 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4
Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (program _bezdomne zwierzęta_2013r.pdf)program_zw_2013Tekst programu91 kB1042013-02-20 13:40
Pobierz plik (program _bezdomne zwierzęta_2013r.pdf)program_zw_2013Tekst programu91 kB1072013-02-20 13:40
Pobierz plik (program _bezdomne zwierzęta_2013r.pdf)program_zw_2013Tekst programu91 kB1782013-02-20 13:40
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz opiniiTekst formularza147 kB1142013-02-20 13:40
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz opiniiTekst formularza147 kB1002013-02-20 13:40
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz opiniiTekst formularza147 kB1042013-02-20 13:40
Pobierz plik (zarz_9_2013a.pdf)zarz_9_2013aTekst zarządzenia35 kB1392013-02-20 13:40
Pobierz plik (zarz_9_2013a.pdf)zarz_9_2013aTekst zarządzenia35 kB1352013-02-20 13:40
Pobierz plik (zarz_9_2013a.pdf)zarz_9_2013aTekst zarządzenia35 kB1502013-02-20 13:40

W związku z art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/ll Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
W Ó J T G M I N Y P O Ś W I Ę T N E zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.

Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2013 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4 lub przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchw_stachu.pdf)uchw_stachu.pdfProjekt uchwały105 kB1572013-02-07 11:48

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4     w sali konferencyjnej (budynek B), w dniu 26.06.2012r. (wtorek) oraz w dniu 28.06.2012r. (czwartek) w godzinach 8.30 – 15.30 zostanie wyłożony przez firmę TRANS-GEO Tomasz Zasowski do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków i lokali dla całej gminy Poświętne.

Dokumentacja tego projektu składa się z:

a) rejestru budynków

b) rejestru lokali

c) kartotek budynków

d) kartotek lokali

e) mapy ewidencji budynków

f) wykazu zmian użytku zabudowanego

i opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU nr 38 poz. 454) oraz zgodnie z zawiadomieniem Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń, które zostaną każdorazowo rozstrzygnięte.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości wraz z numerem PESEL i REGON.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogloszenietekst ogłoszenia74 kB1682012-06-15 11:49

W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

W Ó J T G M I N Y P O Ś W I Ę T N E z a p r a s z a organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 9 lutego 2012 r. i zostaną zakończone w dniu 24 lutego 2012 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4

Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zarz_6_2012.pdf)zarz_6_2012Tekst zarządzenia62 kB1112012-02-09 12:15
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz_formularz opinii147 kB1052012-02-09 12:14
Pobierz plik (program opieki nad zwierzętami.pdf)programPROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY POŚWIĘTNE91 kB1142012-02-09 12:13


W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

W Ó J T G M I N Y P O Ś W I Ę T N E z a p r a s z a organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 14 listopada 2011 r. i zostaną zakończone w dniu 28 listopada 2011 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2011 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4 lub przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript,

Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (projekty_uchwał.pdf)projekty_uchwał.pdfProjekty uchwał 1899 kB1162011-11-16 13:41
Pobierz plik (formularz_opinii.pdf)formularz_opinii.pdfformularz opinii147 kB1162011-11-16 13:34
Pobierz plik (zarz_46_2011.pdf)zarz_46_2011Zarządzenie Nr 46 Wojta Gminy Poświetne 104 kB1982011-11-16 13:33

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (uchwała Nr IX-49-11 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultac)uchw_VIII_49_11Tekst uchwały501 kB1592011-09-08 09:56

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wybory sołeckie.rtf)wybory sołeckieTekst sprawozdania9 kB2632011-03-18 10:58

Podkategorie