Konsultacje społeczne

Petycja w przedmiocie - aby Kierownik (Adresat Petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (petycja_210717.pdf)PetycjaTreść dokumentu172 kB1562017-07-24 13:14

Konsultacje społeczne projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (SKM_22716120910510.pdf)SKM_22716120910510.pdfProtokół konsultacji154 kB2332016-12-09 12:08
Pobierz plik (Sminolna42016112508370.pdf)Sminolna42016112508370.pdfTreść konsultacji334 kB1962016-11-25 14:10

Poświętne, 21.04.2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Poświętne przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 21 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 roku.


Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.


Formularz należy przesłać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

- na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z trenu Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz zgaszania uwag.doc)Formularz zgaszania uwag.docTekst dokumentu36 kB02016-04-21 14:15
Pobierz plik (Program usuwania azbestu - Projekt.pdf)Program usuwania azbestu - Projekt.pdfTekst projektu4965 kB2792016-04-21 14:11

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Tekst konsultacji.pdf)Tekst konsultacji.pdfTekst konsultacji286 kB1652016-02-18 12:55

Wójt Gminy Poświętne przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015-2021 z perspektywą do 2025 roku. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 15 stycznia 2016 r. do 04 lutego 2016 roku.

Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.


Formularz należy przesłać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub
- na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.


Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych i wypracowanych na spotkaniach roboczych, propozycji kierunków rozwoju gminy oraz określenia celów strategicznych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz_zgaszania_uwag_konsultacje.doc)Formularz zgłaszania uwagWzór formularza39 kB1662016-01-15 09:20
Pobierz plik (Projekt SRG Poświętne.pdf)Projekt SRG Poświętne.pdfProjekt Strategii Rozwoju Gminy Poświętne2478 kB02016-01-15 09:19

Protokół z konsultacji projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42015122206220.pdf)Sminolna42015122206220.pdfTekst protokołu13 kB1532015-12-22 10:00

Drodzy Mieszkańcy,

        Gmina Poświętne opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii a także obniżenia kosztów zużycia energii.

      Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Poświętne i podmiotów działających na terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

       Program jeszcze w grudniu zostanie uchwalony przez Radę Gminy. Obecnie mogą Państwo wnosić jeszcze do projektu uwagi i poprawki. Ostateczny termin wnoszenia uwag to dzień 11 grudnia 2015 r.

      Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Poświętne (Pani Elżbieta Sobczyk tel. 44- 7564034) lub u wykonawcy Planu tel. 531 505 591 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                            Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdf)PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY POŚWIĘTNE.pdfTreść planu1084 kB2732015-12-11 12:46

Ogłoszenie o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku W związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. 234 poz. 1536) oraz zgodnie z Uchwałą Nr V/25/ll Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Wójt Gminy Poświętne zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dotyczących projektów aktów prawa miejscowego.
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 02 grudnia 2015 r. i zostaną zakończone w dniu 16 grudnia 2015 r. Opinie i propozycje zmian należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2015 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Poświętnem, ul. Akacjowa 4
Treść projektów uchwał i formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie BIP gminy Poświętne bip.poswietne.pl a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna420151202065701.pdf)Sminolna420151202065701.pdfTekst konsultacji430 kB1642015-12-15 12:06

Drodzy Mieszkańcy,

Gmina Poświętne przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza, zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, a także obniżenia kosztów zużycia energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Poświętne i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej staranne wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach poprawy efektywności energetycznej w naszej Gminie.

Ankietę można pobrać z załącznika wypełnić i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ankietę można również pobrać w postaci pliku pdf i zapisać na swoim komputerze.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy pokój nr 7.

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy (Alicja Korycka, tel. 887 230 600) lub u wykonawcy Planu – tel. 531 505 591Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                        Michał Jan Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ankieta - przedsiębiorstw_a.pdf)ankieta - przedsiębiorstw_a.pdfAnkieta - przedsiębiorstw45 kB1922015-09-21 13:56
Pobierz plik (ankieta - gospodarstwa domowe.pdf)ankieta - gospodarstwa domowe.pdfAnkieta - gospodarstwa domowe45 kB1952015-09-21 13:55


Szanowni Państwo,

Gmina Poświętne przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015-2021 z perspektywą do 2025 roku”. W związku z powyższym w dniu

9 września (środa) 2015 roku

o godzinie 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

odbędą się konsultacje społeczne, na które serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Badanie ma charakter opiniodawczy i ma na celu pozyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji Gminy jej mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z jej rozwojem. Wyniki ankiety po ich statystycznym opracowaniu zastaną zamieszczone w ostatecznym kształcie dokumentu. Ankieta jest badaniem opinii anonimowym, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.

Państwa opinia jest szczególnie ważna dla prawidłowego określenia celów i zadań rozwojowych dla Gminy Poświętne. Istnieje możliwość złożenia wypełnionych ankiet podczas spotkania lub Sekretariacie do dnia 18.09.2015 r. Druki ankiet są dostępne w załączniku poniżej oraz do pobrania w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy.

                                                                                               

                                                                                     Serdecznie zapraszam

                                                                                     Wójt Gminy Poświętne

                                                                                                     Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ankieta.doc)Ankieta 102 kB1292015-09-03 06:20

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Pomniki przyrody.pdf)Tekst konsultacjiTekst ogłoszenia323 kB1282015-02-06 08:44

Podkategorie