PEŁNA NAZWA

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzewicach

NAZWA SKRÓCONA

KOD

26-315 Poświętne

MIEJSCOWOŚĆ

Brudzewice Kolonia 59

KONTAKT

tel. (044) 754-70-14

fax (044) 754-70-12
e-mail:

www:


mgr Elżbieta Grzegorska
tel. (044) 754-70-14