Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu48 kB1122018-07-18 17:30
Pobierz plik (ogłoszernie o naborze - asystent rodziny.pdf)ogłoszernie o naborze - asystent rodziny.pdfTreść dokumentu531 kB1062018-06-26 23:41
Pobierz plik (oświadczenie dot. danych osobowych.odt)oświadczenie dot. danych osobowych.odtTreść dokumentu9 kB672018-06-26 23:41
Pobierz plik (oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu185 kB632018-06-26 23:40
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu163 kB672018-06-26 23:40
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu112 kB642018-06-26 23:40
Pobierz plik (oświadczenie do stanie zdrowia.pdf)oświadczenie do stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu108 kB712018-06-26 23:40

KOMUNIKAT Wójta Gminy Poświętne

 

w    sprawie zasięgnięcia   opinii  jednostek  pomocniczych (sołectw) dotyczących projektu uchwały  Rady Gminy Poświętne  w sprawie  ustalenia  na terenie  gminy  Poświętne  maksymalnej  liczby zezwoleń  na sprzedaż  poszczególnych  rodzajów  napojów alkoholowych przeznaczonych do  spożycia  poza miejscem sprzedaży, w miejscu  sprzedaży  oraz zasad usytuowania  na terenie  gminy miejsc  sprzedaży  i  podawania   napojów alkoholowych.

 

Obowiązek zasięgnięcia  opinii  jednostek  pomocniczych wynika  z art. 12 ust. 5 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz ustawy  o bezpieczeństwie  imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310).

Zasięgnięcie opinii  jednostek  pomocniczych  nastąpi na zebraniach  mieszkańców
w poszczególnych sołectwach.

 

Niniejszy komunikat zostaje podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji 4.18.pdf)Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzjitreść dokumentu327 kB1092018-06-14 15:32
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4.18.pdf) Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 4.18treść dokumentu390 kB1062018-06-14 15:30
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji 3.18.pdf)Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzjitreść dokumentu326 kB932018-06-14 15:28
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 3.18.pdf)Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegotreść dokumentu385 kB892018-06-14 15:24
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE O DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE.pdf)OBWIESZCZENIE O DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE.pdfTreść dokumentu381 kB1102018-05-28 11:07
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem (1).pdf)Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem (1).pdfTreść dokumentu121 kB792020-01-16 08:44
Pobierz plik (Polityka Prywatności.pdf)Polityka Prywatności.pdfTreść dokumentu76 kB852020-01-16 08:44
Pobierz plik (Klauzula informacyjna (1).pdf)Klauzula informacyjna (1).pdfTreść dokumentu203 kB902020-01-16 08:44
Pobierz plik (Klauzule informacyjne dowody osobiste.pdf)Klauzule informacyjne dowody osobiste.pdfTreść dokumentu400 kB1722018-05-24 22:24
Pobierz plik (Klauzula informacyjna z zakresu usc.pdf)Klauzula informacyjna z zakresu usc.pdfTreść dokumentu407 kB1322018-05-24 22:24
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dot. ewidencja ludności.pdf)Klauzula informacyjna dot. ewidencja ludności.pdfTreść dokumentu485 kB1582018-05-24 22:24

Informacja o celu zbierania danych przez Administratora Danych Osobowych i prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (klauzula_informacyjna.pdf)InformacjaTreść dokumentu130 kB1122018-05-23 09:58

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Nowy.pdf)WykazTreść dokumentu231 kB1042018-05-22 14:10
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (nieruchomosci do uzyczenia.pdf)Wykaz nieruchomości do użyczeniatreść dokumentu277 kB1032018-05-15 11:04

Podkategorie