Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz nieruchomości do dzieżawy.pdf)Wykaz nieruchomości do dzierżawytreść dokumentu268 kB1152018-07-18 15:24
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Taryfy.pdf)Taryfytreść dokumentu811 kB762018-07-18 09:58
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o decyzji kończącej-1.pdf)UG.RZI.6730.CP.4.2018treść dokumentu400 kB872018-07-13 10:07
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o decyzji kończącej.pdf)UG.RZI.6730.CP.3.2018treść dokumentu383 kB712018-07-13 10:04
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naborutreść dokumentu188 kB1562018-07-26 11:38
Pobierz plik (Informacja o kandydatach.pdf)Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalnetreść dokumentu210 kB1272018-07-20 11:29
Pobierz plik (Nabór-informatyk.pdf)Ogłoszenie dot. stanowiska ds. informatyzacjitreść dokumentu1965 kB1482018-07-04 13:46
Pobierz plik (Kwestionariusz osobowy.pdf)Kwestionariusz osobowytreść dokumentu290 kB642018-07-04 13:45

ZAWIADOMIENIE

 

            W związku z panującą dotkliwą suszą mającą wpływ na plony w gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Poświętne wystąpił do Wojewody Łódzkiego o ogłoszenie klęski suszy oraz o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez suszę.

            Informujemy, iż w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Na dzień dzisiejszy (25.06.2018 r.) w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Poświętne wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych, zbóż  ozimych, truskawek, drzew i krzewów owocowych.

Wnioski należy składać w sekretariacie Gminy Poświętne,w terminie do 05.07.2018 r.

Do wniosku prosimy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie - susza.pdf)Zawiadomienie - susza.pdfTreść dokumentu229 kB722018-06-29 23:12
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wykaz nieruchomości.pdf)Wykaz nieruchomości stanowiących własność gm. Poświętne przeznaczonych do użyczetreść dokumentu281 kB892018-06-27 15:25
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu48 kB972018-07-18 17:30
Pobierz plik (ogłoszernie o naborze - asystent rodziny.pdf)ogłoszernie o naborze - asystent rodziny.pdfTreść dokumentu531 kB942018-06-26 23:41
Pobierz plik (oświadczenie dot. danych osobowych.odt)oświadczenie dot. danych osobowych.odtTreść dokumentu9 kB502018-06-26 23:41
Pobierz plik (oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu185 kB512018-06-26 23:40
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu163 kB512018-06-26 23:40
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu112 kB502018-06-26 23:40
Pobierz plik (oświadczenie do stanie zdrowia.pdf)oświadczenie do stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu108 kB522018-06-26 23:40

KOMUNIKAT Wójta Gminy Poświętne

 

w    sprawie zasięgnięcia   opinii  jednostek  pomocniczych (sołectw) dotyczących projektu uchwały  Rady Gminy Poświętne  w sprawie  ustalenia  na terenie  gminy  Poświętne  maksymalnej  liczby zezwoleń  na sprzedaż  poszczególnych  rodzajów  napojów alkoholowych przeznaczonych do  spożycia  poza miejscem sprzedaży, w miejscu  sprzedaży  oraz zasad usytuowania  na terenie  gminy miejsc  sprzedaży  i  podawania   napojów alkoholowych.

 

Obowiązek zasięgnięcia  opinii  jednostek  pomocniczych wynika  z art. 12 ust. 5 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz ustawy  o bezpieczeństwie  imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310).

Zasięgnięcie opinii  jednostek  pomocniczych  nastąpi na zebraniach  mieszkańców
w poszczególnych sołectwach.

 

Niniejszy komunikat zostaje podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji 4.18.pdf)Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzjitreść dokumentu327 kB872018-06-14 15:32
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 4.18.pdf) Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 4.18treść dokumentu390 kB822018-06-14 15:30

Podkategorie