Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie z 27.08.2019.pdf)Obwieszczenie z dnia 27.08.2019treść179 kB942019-08-28 16:43
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Druk_Promocja_006604.pdf)Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzjitreść164 kB922019-08-07 15:26
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Druk_Promocja_006575.pdf)Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniatreść187 kB1012019-08-07 08:07
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyniki naboru.pdf)Wyniki naboru.pdfTreść dokumentu48 kB1112019-08-19 15:02
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdfTreść dokumentu531 kB882019-07-30 17:32
Pobierz plik (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf)oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdfTreść dokumentu32 kB562019-07-30 17:32
Pobierz plik (oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu32 kB512019-07-30 17:32
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu64 kB522019-07-30 17:32
Pobierz plik (oświadczenie o stanie zdrowia.pdf)oświadczenie o stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu48 kB542019-07-30 17:32
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu48 kB502019-07-30 17:31

{Play}

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu156 kB2122019-07-10 16:49
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - ds. inwestycji.pdf)Ogłoszenie o naborze - ds. inwestycji.pdfTreść dokumentu1876 kB2022019-06-17 13:18
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB782019-06-17 13:16
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydata.doc)klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB672019-06-17 13:16
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zawiadomienie-12.06.2019.pdf)zawiadomienie RDOŚ w Łodzitreść159 kB1052019-06-12 12:47
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (RAPORT o stanie Gminy Poświętne za 2018 rok.pdf)RAPORT o stanie Gminy Poświętne za 2018 rok.pdf 28126 kB1072019-05-31 17:49

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz_2018.pdf)Wykaz_2018.pdfTreść dokumentu249 kB892019-05-29 12:04
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyniki naboru - asystent rodziny.pdf)Wyniki naboru - asystent rodziny.pdfTreść dokumentu48 kB792019-06-11 14:05
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdfTreść dokumentu515 kB732019-05-27 23:26
Pobierz plik (oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdf)oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.pdfTreść dokumentu32 kB512019-05-27 23:26
Pobierz plik (oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdf)oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.pdfTreść dokumentu32 kB502019-05-27 23:25
Pobierz plik (oświadczenie o niekaralności.pdf)oświadczenie o niekaralności.pdfTreść dokumentu64 kB552019-05-27 23:25
Pobierz plik (oświadczenie o stanie zdrowia.pdf)oświadczenie o stanie zdrowia.pdfTreść dokumentu48 kB572019-05-27 23:25
Pobierz plik (oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf)oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdfTreść dokumentu48 kB532019-05-27 23:25

W związku z upływem w bieżącym roku kadencji i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2020-2023 na podstawie art.161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r.poz.52 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników  w celu dokonania ich wyboru najpóźniej w październiku br. przez Radę Gminy Poświętne:

1. do Sądu Rejonowego w Opocznie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: 1 ławnik

2. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim do Wydziału Pracy : 1 ławnik

3. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 6 ławników

Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019r.

Zgodnie z art.158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy :

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.docTreść dokumentu45 kB752019-05-20 21:24
Pobierz plik (WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.doc)WZór KARTY ZGŁOSZENIA-1.docTreść dokumentu70 kB762019-05-20 21:24
Pobierz plik (Oswiadczenie kandydata.doc)Oswiadczenie kandydata.docTreść dokumentu14 kB762019-05-20 21:24
Pobierz plik (Lista osób zgłaszających -50.doc)Lista osób zgłaszających -50.docTreść dokumentu91 kB882019-05-20 21:24
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu153 kB1212019-06-11 14:10
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds inwestycji.pdf)Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds inwestycji.pdfTreść dokumentu1901 kB1682019-05-14 20:15
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydata.doc)klauzula informacyjna dla kandydata.docTreść dokumentu36 kB892019-05-14 20:14
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)OŚWIADCZENIE.docTreść dokumentu29 kB842019-05-14 20:14

Podkategorie