Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (komunikat23042015.pdf)komunikatTekst komunikatu41 kB1292015-04-23 15:27

Poświętne, 09 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w 2015 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W wyznaczonym terminie tj. 31 marca 2015 r. wpłynęła jedna oferta, którą złożył Klub Sportowy „POŚWIĘTNE", ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne.

Powołana na tę okoliczność komisja stwierdziła, że w/w oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia. Złożona oferta została przyjęta.

W budżecie gminy na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 40.000 zł.

Wójt Gminy

(-) Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (IA-I.746.25.2015.RJ.pdf)ia-i.746.2015.rjObwieszczenie Wojewody Łódzkiego27 kB1172015-03-31 08:01

Poświętne, 27 marca 2015 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do oddania w najem na okres do trzech lat w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości

(wieś, nr działki, nr księgi wieczystej)

Powierzchnia

nieruchomości

 

Powierzchnia   oddana  

w najem

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość opłat z tut. wynajmu za 1 m2

Termin płatności

 

1.

 

Stefanów

Działka nr 493/3

KW PT1O/00048754/3

 

0,3850 ha

 

270 m2

Brak miejscowego planu – pomieszczenie magazynowe

 

 

1 zł netto + VAT

 

Czynsz płatny

miesięcznie

1. Wysokość czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 15/2015      

     z dnia 25 marca 2015 r.

2. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

   Poświętne na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2015 r. do 16 kwietnia 2015 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i.746.1.2015.rj.pdf)ia-i.746.1.2015.rj.pdfObwieszczenie Wojewody Łódzkiego30 kB1692015-03-10 12:35

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i.746.119.2014.ms.pdf)ia-i.746.119.2014.ms.pdfObwieszczenie Wojewody Łódzkiego29 kB1642015-03-10 12:32

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdfTekst ogłoszenia25 kB1782015-02-20 13:11

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)ia-i.746.25.2015Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego28 kB1582015-02-10 13:23


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęba dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Dęba, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 05 luty 2015 r. (czwartek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 05 luty (czwartek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęborzeczka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Dęborzeczka, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 06 luty 2015 r. (piątek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 06 luty (piątek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poręby dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Poręby, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 07 luty 2015 r. (sobota )na godz. 1600 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 07 luty (sobota) godz. 1700

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Brudzewice dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Brudzewice, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 10 luty 2015 r. (wtorek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 10 luty (wtorek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Brudzowice Kolonia dla wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Brudzewice Kolonia, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 11 luty 2015 r. (środa )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkoła Podstawowa w Brudzewicach.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 11 luty (sroda) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Wólka Kuligowska dla wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Wólka Kuligowska, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 12 luty 2015 r. (czwartek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Gapininie.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 12 luty (czwartek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Gapinin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Gapinin, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 13 luty 2015 r. (piątek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 13 luty (piątek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Ponikła dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Ponikła, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 16 luty 2015 r. (poniedziałek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się u Państwa Dałek .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 16 luty (poniedziałek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Stefanów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Stefanów, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 17 luty 2015 r. (wtorek )na godz. 1530 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w sklepie.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 17 luty (wtorek) godz. 1630

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poświętne dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Poświętne, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 20 luty 2015 r. (piątek )na godz. 1700 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w GOK .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 20 luty (piątek) godz. 1800

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Buczek dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Buczek, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 24 luty 2015 r. (wtorek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania,

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 24 luty (wtorek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Małoszyce  dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Małoszyce, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 25 luty 2015 r. (środa )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Poświętnem .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 25 luty (środa) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Anielin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Anielin, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 02 marca 2015 r. (poniedziałek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 02 marca (poniedziałek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Studzianna dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Studzianna, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 05 marca 2015 r. (czwartek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w GOSiR .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 05 marca (czwartek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mysiakowiec dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Mysiakowiec, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 06 marca 2015 r. (piątek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa,

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 06 marca (piątek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015

Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
W SOŁECTWACH GMINY POŚWIĘTNE

L.p.

Miejscowość

Miejsce zebrania

Termin zebrania

Godzina zebrania

Pracownik obsługujący zebranie

1.

Dęba

Świetlica wiejska

05.02.2015 r. (czwartek)

1800

Marcin Wójcicki

2.

Dęborzeczka

Mieszkanie sołtysa wsi

06.02.2015 r ( piątek)

1800

Justyna Sałaj

3.

Poręby

Świetlica wiejska

07.02.2015 r. (sobota)

1600

Maria Grzybek

4.

Brudzewice

Świetlica wiejska

10.02.2015 r. (wtorek)

1800

Łukasz Glimasiński

5.

Brudzewice Kolonia

Szkoła Podstawowa w Brudzewicach

11.02.2015 r. (środa)

1800

Barbara Anioł

6.

Wólka Kuligowska

Remiza OSP w Gapininie

12.02.2015 r. (czwartek)

1800

Jadwiga Kośka

7.

Gapinin

Remiza OSP

13.02.2015 r. (piątek)

1800

Stanisław Barul

8.

Ponikła

U Państwa Dałek

16.02.2015 r. (poniedziałek)

1800

Gabriela Bogusiak

9.

Stefanów

Sklep

17.02.2015 r. (wtorek)

1530

Stanisław Lipski

10.

Poświętne

GOK

20.02.2015 r. (piątek)

1700

Elżbieta Sobczyk

11.

Buczek

Mieszkanie sołtysa wsi

24.02.2015 r (wtorek)

1800

Grażyna Krakowiak

12.

Małoszyce

Szkoła Podstawowa w Poświętnem

25.02.2015 r. (środa)

1800

Elżbieta Lasota

13.

Anielin

Świetlica wiejska

02.03.2015 r. (poniedziałek)

1800

Anna Kacprzak

14.

Studzianna

Świetlica wiejska w GOSiR

05.03.2015 r. (czwartek)

1800

Alicja Korycka

15.

Mysiakowiec

U sołtysa

06.03.2015 r.(piątek)

1800

Bolesław Kośka

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wooś-ii.4210.19.2011.JCH.23.pdf)wooś-ii.4210.19.2011.JCH.23.pdfTekst dokumentu87 kB1162015-01-27 08:30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i.746.119.2014.pdf)ia-i.746.119.2014.pdfObwieszczenie Wojewody Łódzkiego42 kB1682015-01-22 14:03

Podkategorie