Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i.746.1.2015.rj.pdf)ia-i.746.1.2015.rj.pdfObwieszczenie Wojewody Łódzkiego30 kB1432015-03-10 12:35

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i.746.119.2014.ms.pdf)ia-i.746.119.2014.ms.pdfObwieszczenie Wojewody Łódzkiego29 kB1412015-03-10 12:32

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdfTekst ogłoszenia25 kB1512015-02-20 13:11

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)ia-i.746.25.2015Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego28 kB1392015-02-10 13:23


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęba dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Dęba, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 05 luty 2015 r. (czwartek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 05 luty (czwartek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęborzeczka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Dęborzeczka, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 06 luty 2015 r. (piątek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 06 luty (piątek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poręby dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Poręby, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 07 luty 2015 r. (sobota )na godz. 1600 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 07 luty (sobota) godz. 1700

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Brudzewice dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Brudzewice, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 10 luty 2015 r. (wtorek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 10 luty (wtorek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Brudzowice Kolonia dla wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Brudzewice Kolonia, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 11 luty 2015 r. (środa )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkoła Podstawowa w Brudzewicach.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 11 luty (sroda) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Wólka Kuligowska dla wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Wólka Kuligowska, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 12 luty 2015 r. (czwartek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Gapininie.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 12 luty (czwartek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Gapinin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Gapinin, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 13 luty 2015 r. (piątek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 13 luty (piątek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Ponikła dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Ponikła, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 16 luty 2015 r. (poniedziałek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się u Państwa Dałek .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 16 luty (poniedziałek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Stefanów dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Stefanów, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 17 luty 2015 r. (wtorek )na godz. 1530 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w sklepie.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 17 luty (wtorek) godz. 1630

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poświętne dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Poświętne, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 20 luty 2015 r. (piątek )na godz. 1700 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w GOK .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 20 luty (piątek) godz. 1800

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Buczek dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Buczek, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 24 luty 2015 r. (wtorek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania,

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 24 luty (wtorek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Małoszyce  dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Małoszyce, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 25 luty 2015 r. (środa )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Poświętnem .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 25 luty (środa) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Anielin dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Anielin, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 02 marca 2015 r. (poniedziałek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 02 marca (poniedziałek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Studzianna dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Studzianna, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 05 marca 2015 r. (czwartek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w GOSiR .

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 05 marca (czwartek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

 z dnia 27 stycznia 2015 roku

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mysiakowiec dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Podaje się do wiadomości sołectwa Mysiakowiec, że Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia r. zostało zwołane na dzień 06 marca 2015 r. (piątek )na godz. 1800 zebranie wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi.

Proponowany porządek zebrania.

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór przewodniczącego zebrania.

4.      Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

5.      Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania.

6.      Przeprowadzenie wyborów sołtysa,

7.      Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej.

8.      Dyskusja i wolne wnioski.

9.      Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, zebranie w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 06 marca (piątek) godz. 1900

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

 

                                                                                  Michał Franas

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015

Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W CELU DOKONANIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
W SOŁECTWACH GMINY POŚWIĘTNE

L.p.

Miejscowość

Miejsce zebrania

Termin zebrania

Godzina zebrania

Pracownik obsługujący zebranie

1.

Dęba

Świetlica wiejska

05.02.2015 r. (czwartek)

1800

Marcin Wójcicki

2.

Dęborzeczka

Mieszkanie sołtysa wsi

06.02.2015 r ( piątek)

1800

Justyna Sałaj

3.

Poręby

Świetlica wiejska

07.02.2015 r. (sobota)

1600

Maria Grzybek

4.

Brudzewice

Świetlica wiejska

10.02.2015 r. (wtorek)

1800

Łukasz Glimasiński

5.

Brudzewice Kolonia

Szkoła Podstawowa w Brudzewicach

11.02.2015 r. (środa)

1800

Barbara Anioł

6.

Wólka Kuligowska

Remiza OSP w Gapininie

12.02.2015 r. (czwartek)

1800

Jadwiga Kośka

7.

Gapinin

Remiza OSP

13.02.2015 r. (piątek)

1800

Stanisław Barul

8.

Ponikła

U Państwa Dałek

16.02.2015 r. (poniedziałek)

1800

Gabriela Bogusiak

9.

Stefanów

Sklep

17.02.2015 r. (wtorek)

1530

Stanisław Lipski

10.

Poświętne

GOK

20.02.2015 r. (piątek)

1700

Elżbieta Sobczyk

11.

Buczek

Mieszkanie sołtysa wsi

24.02.2015 r (wtorek)

1800

Grażyna Krakowiak

12.

Małoszyce

Szkoła Podstawowa w Poświętnem

25.02.2015 r. (środa)

1800

Elżbieta Lasota

13.

Anielin

Świetlica wiejska

02.03.2015 r. (poniedziałek)

1800

Anna Kacprzak

14.

Studzianna

Świetlica wiejska w GOSiR

05.03.2015 r. (czwartek)

1800

Alicja Korycka

15.

Mysiakowiec

U sołtysa

06.03.2015 r.(piątek)

1800

Bolesław Kośka

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wooś-ii.4210.19.2011.JCH.23.pdf)wooś-ii.4210.19.2011.JCH.23.pdfTekst dokumentu87 kB932015-01-27 08:30

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i.746.119.2014.pdf)ia-i.746.119.2014.pdfObwieszczenie Wojewody Łódzkiego42 kB1432015-01-22 14:03

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ia-i746.1.2015.pdf)ia-i746.1.2015.pdf 32 kB962015-01-20 11:55

STAROSTA OPOCZYŃSKI                                                                         Opoczno 02.01.2015r.                 

   AB.I 67401.5.2014

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz 267.) – zawiadamia się – że w dniu 02.01.2015r. Starosta Opoczyński na wniosek Wójta Gminy Poświętne wydał decyzję nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec gm. Poświętne

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a ( niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Obręb Mysiakowiec : działka nr 193/2, 231

 

 

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

  1. 1)doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17
  2. 2)doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
  3. 3)w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego”

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gminie Poświętne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

 

Zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu: pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, szkoleń, oferty Sieci Punktów oraz projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013. Ponadto będzie można dowiedzieć się o obszarach wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

 

Specjalista ds. funduszy europejskich będzie dla Państwa dostępny 26 stycznia br.
(tj. poniedziałek):

 w godz. 9:30 – 12:00, w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4

 

W przypadku chęci skorzystania z indywidualnych konsultacji, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie do siedziby LPI w Bełchatowie, do 23 stycznia 2015 r., do godz. 15.00.

Konsultacje w ramach MPI są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w:

Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie

ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów

tel. 500 063 013

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.doc)formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.docFormularz zgłoszeniowy223 kB1152015-01-15 12:34
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.doc)formularz_zgloszeniowy_MPI_Poświętne.docFormularz zgłoszeniowy223 kB912015-01-15 12:34

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (komunikat_dzielnicowy.doc)komunikat_dzielnicowy.docTekst komunikatu78 kB962015-01-09 13:44
Pobierz plik (komunikat_dzielnicowy.doc)komunikat_dzielnicowy.docTekst komunikatu78 kB1182015-01-09 13:44

Podkategorie