Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie_projekt_decyzji.pdf)obwieszczenieTekst obwieszczenia24 kB1022016-08-03 16:23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obieszczenie_wszczęcie_postępowania.pdf)obwieszczenieTekst obwieszczenia30 kB1402016-08-03 16:20

Wójt Gminy Poświętne informuje że w terminie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2016 roku z fakturami VAT (lub ich kopiami) które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 do 31 lipca 2016 roku w ramach rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi:

1,00*86,00*ilość użytków rolnych


Pieniądze będą wypłacane w następujących terminie: 1-31 października 2016 roku, gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy.

                                                                                                                  Wójt Gminy Poświętne

                                                                                                                         Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.doc)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.docZałącznik do wniosku189 kB1142016-07-27 16:38
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.docZałącznik do wniosku57 kB1462016-07-27 16:36

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (jawny rejestr zbiorów danych osobowych.pdf)Jawny rejestr zabiorów danych osobowychTekst rejestru329 kB1602016-06-13 14:57

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdfTekst ogłoszenia22 kB1342016-06-06 12:13

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Dotacje dla spółek wodnych.pdf)Dotacje dla spółek wodnych.pdfTreść informacji32 kB1352016-05-23 13:38

Poświętne, 19 maja 2016 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

 

Lp

Nr działki

Obręb geodezyjny

Pow.

Działki

w ha

Pow. dzierżawy

Księga wieczysta

Przeznaczenie

dzierżawy

Wysokość

czynszu

1.

670/2

Poświętne

2,3711

1m2

PT1O/000

27568/9

Grunt pod kontener na odzież używaną

8 zł netto

+ 23 % Vat

2.

505

Poświętne

0,29

1m2

PT1O/000

28105/3

Grunt pod kontener na odzież używaną

8 zł netto

+ 23 % Vat

3.

382

Brudzewice-Kolonia

1,18

1m2

PT1O/000

24982/6

Grunt pod kontener na odzież używaną

8 zł netto

+ 23 % Vat

1. Dla w/w nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Wysokość czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 11/2014      

     z dnia 18 marca 2014 r.

3. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

   Poświętne od dnia 19 maja 2016 r. do 08 czerwca 2016 r.

                                                                                              Wójt Gminy Poświętne

                                                                                              (-) Michał Franas

Ogłoszenie o naborze osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Poświętne

Wójt Gminy Poświętne informuje, że Gmina Poświętne zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych zamontowaniem w gospodarstwie domowym mikroinstalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają wytwarzanie energii z promieniowania słonecznego, co obniża zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz znacząco obniża koszty.

Energia wytwarzana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych może być wykorzystywana tylko na użytek gospodarstwa domowego, tzn. energia wyprodukowana w instalacji nie może być wykorzystywana do produkcji rolnej, prowadzenia działalności gospodarczej ani odsprzedawana innym podmiotom. W związku z powyższym zgłoszenia mogą składać tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wg posiadanych przez nas obecnie informacji orientacyjny udział osób fizycznych to około 15 % wartości inwestycji netto + należny podatek VAT. Koszty te mogą ulec zmianie.

Faktyczny montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy oraz ostateczne koszty uzależnione będą od uzyskania dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości wykonania takiej instalacji prosimy o dostarczenie osobiście, do Urzędu Gminy w Poświętnem do Pana Marcina Wójcickiego lub Pana Adama Badury (pokój nr 2 budynek „B"), wypełnionej ankiety, której wzór zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne adres biuletynu: bip.poswietne.pl w dziale ogłoszenia i informacje bieżące

Ankietę można także wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia osób chętnych będą przyjmowane do 20 maja 2016 r.

Wójt Gminy Poświętne

Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ankieta_foto.doc)ankieta_foto.docAnkieta70 kB982016-05-09 07:57

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42016042810250.pdf)Sminolna42016042810250.pdfTekst ogłoszenia163 kB1492016-05-23 09:21

                              Poświętne, dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie wyłonienia zwycięzcy konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Poświętne i przyznaniu nagrody pieniężnej

 

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w dniu 07 kwietnia 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Poświętne.

W wyznaczonym terminie tj. do 31 marca 2016 roku wpłynęło 26 prac.

Powołana na tą okoliczność komisja stwierdziła, że 20 prac spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia.

Zwycięzca konkursu na projekt graficzny logo gminy Poświętne został Pan Bogusław Szczygieł, zam. Lublin.

Zwycięzcy otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto ( jeden tysiąc złotych ) ufundowaną z budżetu gminy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdfTekst ogłoszenia14 kB1072016-04-13 16:27

Podkategorie