Informacje dla interesantów

Poświętne, 26 października 2016 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Poświętne, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 1 roku  w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KW PT1O/00038080/4

Obręb: Małoszyce, działka nr 864/10.

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,3018 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana, sklasyfikowana jako RIVa-0,0988 ha i RIVb-0,2030 ha.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka wydzierżawiana na cele rolnicze.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 1 roku.

6.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Według wartości 5,7 dt. pszenicy za grunt kl. IVa oraz 4,3 dt. pszenicy za grunt kl. IVb, za I półrocze roku poprzedzającego.

7.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 marca każdego roku.

 

Wysokość czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2016        z dnia 21 października 2016 r.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

Poświętne przez okres 21 dni tj. od 26 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                         (-) Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji.pdf)Obwieszczenie o przygotowaniu projektu decyzji.pdfTekst obwieszczenia28 kB1902016-10-24 16:21

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Tekst obwieszczeniaTekst obwieszczenia34 kB1572016-10-07 12:22

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.pdf)Treść informacjiTreść informacji72 kB1752016-10-07 08:25
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.pdf)Rejestr żłobków i klubów dziecięcychTreść dokumentu291 kB2662016-10-03 14:57
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.pdf)Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.pdfTreść dokumentu533 kB1342017-02-09 13:23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie wójta Brudzewice.pdf)Obwieszczenie wójta Brudzewice.pdfTekst obwieszczenia33 kB1792016-09-23 15:46

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie wójta Brudzewice Kolonia.pdf)Obwieszczenie wójta Brudzewice Kolonia.pdfTekst obwieszczenia29 kB1132016-09-23 15:45

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego AB.I.67401.5.2016.pdf)Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego AB.I.67401.5.2016.pdfTekst zawiadomienia136 kB1292016-09-21 11:19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Pismo_nr_GIWz-403-175.2016.pdf)Pismo_nr_GIWz-403-175.2016.pdfTekst pisma65 kB1582016-09-10 10:47

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdfTekst obwieszczenia30 kB1202016-09-07 11:14

Podkategorie