Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (rejestr-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.pdf)Rejestr żłobków i klubów dziecięcychTreść dokumentu291 kB2502016-10-03 14:57
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.pdf)Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.pdfTreść dokumentu533 kB1122017-02-09 13:23

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie wójta Brudzewice.pdf)Obwieszczenie wójta Brudzewice.pdfTekst obwieszczenia33 kB1542016-09-23 15:46

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie wójta Brudzewice Kolonia.pdf)Obwieszczenie wójta Brudzewice Kolonia.pdfTekst obwieszczenia29 kB992016-09-23 15:45

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego AB.I.67401.5.2016.pdf)Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego AB.I.67401.5.2016.pdfTekst zawiadomienia136 kB1082016-09-21 11:19

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Pismo_nr_GIWz-403-175.2016.pdf)Pismo_nr_GIWz-403-175.2016.pdfTekst pisma65 kB1362016-09-10 10:47

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdfTekst obwieszczenia30 kB1002016-09-07 11:14

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie_projekt_decyzji_Brudzewice.pdf)Obwieszczenie_projekt_decyzji_Brudzewice.pdfTekst obwieszczenia24 kB1032016-08-12 14:30
Pobierz plik (Obieszczenie_wszczęcie_postępowania_Brudzewice.pdf)Obieszczenie_wszczęcie_postępowania_Brudzewice.pdfTekst obwieszczenia30 kB1102016-08-12 14:29

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie_projekt_decyzji_Brudzewice_Kol.pdf)Obwieszczenie_projekt_decyzji_Brudzewice_Kol.pdfTekst obwieszczenia26 kB892016-08-12 14:28
Pobierz plik (Obieszczenie_wszczęcie_postępowania_Brudzewice_Kolonia.pdf)Obwieszczenie_wszczęcie_postępowania_Brudzewice_Kolonia.pdfTekst obwieszczenia32 kB1392016-08-12 14:28

STAROSTA OPOCZYŃSKI           

     AB.I.67401.5.2016                                                                 Opoczno, dn. 08.08.2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 12.07.2016r. na wniosek Wójta Gminy Poświętne - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej dojazdowej do łąk tzw. „ Błota Brudzewskie” gm. Poświętne.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany .

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a (niski parter) pokój nr 03 w godzinach od 730 - 1530

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

Działki pasa drogowego:

Obręb Gapinin Kolonia gm. Poświętne : działka nr ewid. 317, 1358

Obręb Wólka Kuligowska gm. Poświętne : działka nr ewid. 749/1, 750/2

 

Zawiadomienie niniejsze uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie_projekt_decyzji.pdf)obwieszczenieTekst obwieszczenia24 kB922016-08-03 16:23

Podkategorie