Informacje dla interesantów

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfTreść dokumentu940 kB1702017-02-15 16:30
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru  2.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu186 kB2052017-03-15 16:47
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne.pdfTreść dokumentu225 kB2202017-03-03 17:34
Pobierz plik (Ogłoszenie dot. stanowiska ds. informatyzacji.pdf)Ogłoszenie dot. stanowiska ds. informatyzacji.pdfTreść dokumentu1499 kB3222017-02-10 10:55
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboru.pdfTreść dokumentu178 kB2252017-02-28 13:08
Pobierz plik (Ogłoszenie dot. stanowiska ds. zamówień publicznych i promocji gminy.pdf)Ogłoszenie dot. stanowiska ds. zamówień publicznych i promocji gminy.pdfTreść dokumentu1716 kB2392017-02-10 11:06

Gmina Poświętne, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Dostawa kruszywa łamanego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

180 000,00

I, II

2.

Dowóz uczniów do szkoły

Usługi

Przetarg nieograniczony

200 000,00

III

3.

Rozbudowa drogi gminnej nr 107251E na odcinku Łęg – Mysiakowiec

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

650 000,00

II, III

4.

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa

Przetarg nieograniczony

190 000,00

IV

5.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne

Usługi

Przetarg nieograniczony

80 000,00

IV

6

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 852 271

II, III

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42017010908210.pdf)Sminolna42017010908210.pdfTekst obwieszczenia30 kB1912017-01-09 22:56
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42017010406190.pdf)Sminolna42017010406190.pdfTekst obwieszczenia31 kB1672017-01-05 13:22
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42017010406191.pdf)Sminolna42017010406191.pdfTekst obwieszczenia29 kB1862017-01-05 13:21
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42017010406192.pdf)Sminolna42017010406192.pdfTekst obwieszczenia31 kB1592017-01-05 13:20
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42017010406193.pdf)Sminolna42017010406193.pdfTekst obwieszczenia29 kB1662017-01-05 13:19
Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Sminolna42016111010320.pdf)Sminolna42016111010320.pdfTekst komunikatu87 kB1992016-11-21 14:57

  

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (UG.RZI.6730.CP.10.2016.pdf)UG.RZI.6730.CP.10.2016.pdfTekst obwieszczenia23 kB2122016-11-18 13:46

Podkategorie