Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art. 12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od stycznia 2018 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli niepublicznych - 471,25 zł na miesiąc

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu ogółem wynosi 42, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.