Drukuj

Gmina Poświętne, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Dostawa kruszywa łamanego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

180 000,00

I, II

2.

Dowóz uczniów do szkoły

Usługi

Przetarg nieograniczony

200 000,00

III

3.

Rozbudowa drogi gminnej nr 107251E na odcinku Łęg – Mysiakowiec

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

650 000,00

II, III

4.

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa

Przetarg nieograniczony

190 000,00

IV

5.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Poświętne

Usługi

Przetarg nieograniczony

80 000,00

IV

6

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne etap II

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 852 271

II, III

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 708