Ogłoszenie o naborze osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Poświętne

Wójt Gminy Poświętne informuje, że Gmina Poświętne zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych zamontowaniem w gospodarstwie domowym mikroinstalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają wytwarzanie energii z promieniowania słonecznego, co obniża zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci oraz znacząco obniża koszty.

Energia wytwarzana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych może być wykorzystywana tylko na użytek gospodarstwa domowego, tzn. energia wyprodukowana w instalacji nie może być wykorzystywana do produkcji rolnej, prowadzenia działalności gospodarczej ani odsprzedawana innym podmiotom. W związku z powyższym zgłoszenia mogą składać tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wg posiadanych przez nas obecnie informacji orientacyjny udział osób fizycznych to około 15 % wartości inwestycji netto + należny podatek VAT. Koszty te mogą ulec zmianie.

Faktyczny montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy oraz ostateczne koszty uzależnione będą od uzyskania dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości wykonania takiej instalacji prosimy o dostarczenie osobiście, do Urzędu Gminy w Poświętnem do Pana Marcina Wójcickiego lub Pana Adama Badury (pokój nr 2 budynek „B"), wypełnionej ankiety, której wzór zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne adres biuletynu: bip.poswietne.pl w dziale ogłoszenia i informacje bieżące

Ankietę można także wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia osób chętnych będą przyjmowane do 20 maja 2016 r.

Wójt Gminy Poświętne

Michał Franas

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ankieta_foto.doc)ankieta_foto.docAnkieta70 kB1362016-05-09 07:57